Anetavle

1. Gert Ravn
født på Hammel Sygehus den 3.1.1947, og døbt i Hammel Kirke den 4.5 med dåbsnavnet "Gert Ravn Nørgaard", som ved ansøgning i 2000 ændredes til "Gert Ravn". Konfirmeret i Hammel Kirke i oktober 1961, og udgået af Hammel Realskole 1963. – Hele barndommen tilbragt i "Gartnerboligen" på Frijsenborg. – Skovfogedelev ved Tjele og Frijsenborg Skovbrug 1963-66, og 1955-67 aktiv KFUM-spejder ved Hammel Trop. – Keramikkursus i Sorring 1966. - Værnepligtig ved Prinsens Livregiment (PLR) i Viborg 1967-68 (752002); og samtidig start på genealogiske studier ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg (LAV). UN-tjeneste 1968, fra samme år medlem af veteranforeningen "De Blå Baretter". TEFO-kursus i Viborg samt gennemført (PBS) Pansertroppernes Befalingsmandsskole i Næstved, "Hærvejsmarchen" (x 6) og Kampvognskommandørkursus i 1969, og efterfølgende tjenestegørende ved Jydske Dragonregiment (JDR) i Holstebro til 1972. Heri indbefattet to ophold på henholdsvis Askov Højskole i 1970 og Kalø Sproghøjskole i 1972. Genealogiske studier ved Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa fra 1971, samme år gennemført patruljekursus ved Jægerkorpset og udnævnt til oversergent. Gennemført Nijmegenmarchen i Holland 1971 og 1972, samt pilgrimsvandringen "Via Dolla Rosa" i Jerusalem, og bestået Nehms Kontorkursus i 1972. – Fra 1973 tjenestegørende ved Sjællandske Livregiments kampvognseskadron i Næstved, afbrudt af UN-tjeneste 1973-74 på Cypern i C-Coy, som campsergeant i Limnitis. 1974 Nehms Kontorkursus. Fortsat tjeneste ved SJLR's kampvognseskadron i Næstved til 1975 som seniorsergent på langtidskontrakt (se militært Stamblad i Forsvarets Arkiver om øvrige militære uddannelse), og derefter på Antvorskov Kaserne ved Slagelse til foråret 1978, hvor jeg beordredes til Hærens Kampskole (HKS) i Oksbøl, som instruktør og faglærer ved Faggruppe Våben indtil 1987, hvor jeg ansøgte om kontraktophør på grund af sygdom (se militært Stamblad i Forsvarets Arkiver). Timevikar ved Blåvandshuk Skole pr. 1.9.1987. HF-Eksamen i Varde 1988. Lærerstuderende ved Esbjerg Seminarium fra 1988, og lærereksamen derfra i ; med efterfølgende reduceret ansættelse som folkeskolelærer ved Blåvandshuk Skolevæsen i Oksbøl, på grund af nyresvigt og påbegyndt dialyse i maj 1992 samt naturvejleder fra samme år. – Medstifter af Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv i 1979 (1978-1984), stifter af Den Amatørarkæologiske Arbejdsgruppe i Blåvandshuk (DAAB) 1982 – 1988. Siden 1983 ejer af det i 1984 registrerede firma Lokalhistorisk Værksted®, hvorfra jeg bl.a. har skrevet og udgivet Vardesyssel Aarbog siden 1984 og anden historisk litteratur. – Medlem af "Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie" siden 1972 - 2012, og af "Historisk Samfund for Ribe Amt" 1978 - 2017. – Medlem af Aal Menighedsråd fra 2000 - 2016 og kirkeværge for Aal Kirke 2008 - 2016. Kirkeguide for Aal sogn fra 2016. Bestyrelsesmedlem og kasserer i Oksbøl & Omegns Kunstforening 1998-2018, og medstifter af "Lokalhistorisk forening for Aal, Ho og Oxby Sogne" i 1980-2017, og af "Lokallisten for Oksbøl & Omegn", samt er og har været medlem af en række arbejdsgrupper og foreninger med kulturhistorisk, miljømæssigt og politisk islæt. – Været aktiv medlem af Henne Golfklub fra 1995 - 2015; - har i 2003 opfundet golfspillet Rough Golf® (www.roughgolf.dk), og året efter grundlagt den kulturhistoriske St. Enders Vandring®. – Siden 1968 skrevet indlæg og læserbreve m.m. til aviser og ugeaviser, samt artikler i diverse fagtidsskrifter og årbøger m.m. – Været aftenskolelærer, foredragsholder, kursusleder og turguide siden 1980. – Mit ægteskab (1976-2000) med overlærer ved Brorsonskolen i Varde Margit Sandahl Nielsen og vores to børn Christen *1978 og Marie *1985, fremgår af kilderne herunder! Kilder: "Stam- og Efterslagtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgivet Oksbøl 1981, side 4 (kilde-1). - "Ane- og efterslægtstavle for husmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død i Storup 1907", bind-2 udgivet Aal 1984, side 49-50. – "Nielsen & Kaastrup i Salling gennem 400 år", bind 1. Anetavlen, udgivet Aal 2003. - "Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger Jürgen Nielsen Kjærbølling *1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen *1783 boende i Dynneved på Als" udgivet Aal 1986, side 110 (kilde-3). – "Bonde & Borger" 1987- og efterfølgende årgange beskriver pr. årgang en af mine tipoldeforældres aner med supplerende oplysninger og kilder. – Min korrespondancesamling, samlet årgangsvis siden 1969 (er tilgængelig og må kopieres). – Samling af egne dagbøger ført uafbrudt siden 1979 (er tilgængelig og må kopieres). – Mit privatarkiv (er tilgængeligt og må kopieres). – Mail: gert-ravn@mail.dk - Telefon: 75.27.19.15. – www.vardeinfo.dk

Forældre:

2. Kaj Oscar Hans Nørgaard
er født i Dr. Abildsgaards Allé på Frederiksberg den 16.10.1911, døbt den 24.12 og konfirmeret i Frue Kirke i København 1925. KFUM-spejder i Frederiksberg 1.trop 1924-30, deltog i jamboreen i Arow Park i England 1929. Fem års skolegang i "Hans Gregersens Skole, fire år i "Niels Ebbesensgades Skole". Student mat. nat. 27.6.1930 fra Frederiksberg Gymnasium. Forstkandidat 12.5.1936 fra "Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole" med 1'ste Karakter. Aftjent værnepligt ved Feltartilleriets 1.regiment 1936-37. Indkaldt til Sikringsstyrken september-december 1939 med ophold i bl.a. Oppe-Sundby. – Ansat fra 1.9.1937 til 1.11.1968 ved Frijsenborg Skovbrug som forstfuldmægtig og praktikleder for de forstkandidatstuderende ved Frijsenborg Skovdistrikt. - I en årrække bestyrelsesmedlem i "Danske Forstkandidaters Forening", menighedsrådsmedlem i "Hammel-Voldby-Søby Menighedsråd", "Skanderborg Amts Fredningsnævn", gæsteforelæser på Landbohøjskolen, tropsleder ved KFUM-spejdernes Hammel Trop og i skolebestyrelsen for Hammel Realskole. – Fra 1.2.1970 ansat ved Schackenborg Gods i Møgeltønder som forstkandidat og regnskabsfører til pension i 1987. – Herefter bosat på Lærkevej 9 i Oksbøl, hvor Far døde på Centralsygehuset i Esbjerg den 10.6 efter 4 dages sygdom. Bisat fra Aal Kirke den 14.6.1999 med efterfølgende mindesammenkomst i hjemmet på Lærkevej. I midten af juli måned blev Fars urne nedsat i ”De Ukendtes Grav” vest for Aal Kirke. – Litterære arbejder: "Skovbrugets Formueopgørelse I" i Dansk Skovforenings Tidsskrift (DST) 1945. "Skovbrugets Formueopgørelse II" i DST 1946. "Frijsenborgtabellen" i DST 1948. "Fragmenter I-II" 1976-78. Medoversætter af bogen "Yoga uge for uge" udgivet 1977. Kilder: "Danske Forstkandidater" bind-1 ved Chr. Gandil, 1936 side 244. - "Danske Forstkandidater" bind-2 ved Aksel Thomsen, 1956 side 178. – "Vestkysten" torsdag den 15.10.1981, side SØ-7. – "Stam- og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgivet Oksbøl 1981, side 2-4 (ISBN 87-87797-06-2). – Foto.
Gift i Oppe-Sundby Kirke i Udesundby sogn den 23.6.1944 med Mor:
3. Anna Elise Ravn
er født i "Vaaningstedgaard" i Oppe-Sundby, Udesundby sogn i Lynge-Frederiksborg Herred den 17.3.1925. Konfirmeret i Oppe-Sunby kirke i oktober 1939. – Realeksamen 1940 fra "Frederikssund Private Realskole". Tosproglig korrespondent 1943 fra "Sigbrands Sprogskole" i Kgs. Lyngby. – Eksamineret yogalærer i 1969, og fra dette år har Mor undervist yoga, således fra 1970 i Højer, Møgeltønder og Tønder, samt i nogle år i Bredebro og Skærbæk. – Siden flytningen til Oksbøl i 1987, undervist i yoga i Lydum, Nr. Nebel, Outrup, Varde, Vrøgum, og i Oksbøl frem til 2005. – Uddannet Kranio-Kakral-terapeut med egen klinik i hjemmet på Lærkevej 9 i Oksbøl, hvortil mange har søgte hjælp til lindring af deres lidelser. – Mangeårigt medlem af foreningen af Kranio-Sakral terapeuter i Danmark. – Mor sov stille ind og døde i hjemmet fredag den 28. oktober 2005, og blev efterfølgende bisat fra Aal Kirke den 4. november kl. 13, hvori deltog Mors søskende og nærmeste familie der efterfølgende deltog i en mindesammenkomst i hjemmet på Lærkevej. Mors urne blev nedsat nær Fars urne i ”De Ukendtes Grav” vest for Aal Kirke den 24. november 2005. – Foto. Kilder: "De Nørre-Jydske Slægter Ravn & Munch" udgivet København 1974, side 54, 8-7 nederste linie (kilde-2). – "Stam- og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgivet Oksbøl 1981 (kilde-1). – "Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger Jürgen Nielsen Kjærbølling *1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen * 1783 boende i Dynneved på Als" udgivet Aal 1986, side 110 (kilde-3).

Bedsteforældre:

4. Hans Johansen Nissen Nørgaard
er født i "Storevig" i Toftlund sogn den 3.4.1871. Konfirmeret i Toftlund Kirke 1885. – Påbegyndte 1.6.1887 uddannelse til ølbrygger ved "Julsminde Bryggeri", derefter ansat som brygger ved "Kolding Bryghus", og i 1889-90 ved Bryggeriet "Fuglsang" i Haderslev, 1891 ved bryggeriet "Aldersro" i København. Fra 1892 til 1897 "Hansa Bryggerierne" i Hamburg og andre steder i Tyskland. Fra 1898 ved som afdelingsleder ved "Jørgensens Laboratorium" i København, og fra 1899 til 1904, som brygmester ved bryggeriet "La Esperance" i Bucaramanga i Columbia. – Den 1.4.1904 ansat ved "Hafnia Bryggerierne" i København, hvor han som driftschef " har forestaaet Indførelsen af en Række nye Sorter af Øl og Mineralvande, og foretaget talrige Reformer i Bryggeriets Drift og Arbejdsmetoder" (1). – Mangeårig medlem af "Kjøbenhavns Brygmesterforening". – Ved Bedstemors død i 1934 flyttede Bedstefar til en mindre lejlighed på Frederiksberg Allé, hvor Bedstefar boede indtil han blev pensioneret i 1939. – Og flyttede derefter til sit eget nyopførte hus på Parkvej i Fuglebjerg, hvor han døde den 5.1.1955, og efterfølgende blev begravet på "Vestre Kirkegaard" i København sammen med Bedstemor. – Foto. Kilder: "Dansk Brygger-Stat" bind-1, af Prof. Carl Jacobsen, København 1934, side 398-401. – Tidsskriftet "Bryggeren" om hans 25 års jubilæum i 1929, samt en nekrolog ved hans død i 1955. – "Stam- og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgivet Oksbøl 1981, se side 5-6.
Gift i Hellerup den 1.10.1907 med Bedstemor:
5. Betty Hansine Mathilde Philipsen
er født faderens hus på Strandvejen i Hellerup den 12.8.1879, og blev konfirmeret i Hellerup Kirke 1893(?). – Bedstemor var hjemmegående husmor, der havde hjælp til rengøring, barnepasning og madlavning m.m., blandt de unge piger var Bedstefars slægtning Bolette fra Jegerup ved Vojens. – Hele sommerperioden tilbragte familien i deres ejede sommerhus på Krudttårnsvej (172 eller 192) ned til Øresund. Bedstefar købte grunden i 1920 og lejede samtidig bryggeriets tømrerfirma til at opføre huset, som blev taget i brug i 1921 til det blev solgt i 1932, hvor børnene var i gang med deres uddannelser. - Bedstemor døde i deres lejede lejlighed på Godthåbsvej 30 i Mariendal sogn i København den 16.12.1934, og blev efterfølgende begravet på "Vestre Kirkegaard", hvor også Bedstefar senere blev begravet. Far's søster, tante Ruth Betty Anna Nørgaard, er født i St. Thomas sogn på Frederiksberg den 18.11.1909, og konfirmeret i Frue kirke i København 1923. – Student fra "Karen Kjærs Skole" (Nørre Gymnasium) 1929, læste derefter filosofikum på Københavns Universitet, og samtidig tog Ruth Højere Handelseksamen fra "Niels Broch"; læs videre i kilde-1 herunder! Kilde: "Stam- og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder" udgivet Oksbøl 1981, se side 5-6 (kilde-1). – Foto.

6. Niels Christian Nielsen Ravn
er født i gården "Kirstinesminde" i Grølsted, Skorup sogn i Gjern herred den 23.3.1892, døbt i Skorup Kirke den 15.4. – efter den almene skolegang var Morfar ude, at lære landbrug hos fremmede og tilbragte derefter et vinterhalvår på "Hadsten Højskole", og kom derefter på "Lyngby Landbrugsskole", hvor han regelmæssig besøgte sine slægtninge i Jægersborg (senere svigerforældre), derefter aftjente han sin værnepligt ved Den Kgl. Livgarde på Jægersborg Kaserne, for herefter i 1916, at købe den cirka 90 tdr. land store "Vaaningstedgaard" i Oppe-Sundby ved Frederikssund, som bl.a. var finansieret af en arvepart fra faderen. – I en årrække var Morfar sognefoged i Udesundby sogn, og medlem af Gardeforeningen. - Død i "Vaaningstedgaard" den 16.1.1941, og blev begravet på Oppe-Sundby Kirkegaard den 23.1. Kilde: "De Nørrejydske Slægter Ravn & Munch" udgivet København 1974, side 54 (kilde-2). - Foto.
Gift i Gentofte Kirke den 23.6.1916 med hans kusine, min Mormor:
7. Anna Alexandra Margrethe Mortensen
er født i gården "Meutegaard" i Jægerborg, Gentofte sogn den 18.1.1897, og konfirmeret i Jægersborg Kirke, og døde i villa "Eiram" på Roskildevej i Oppe-Sundby villaby den 23.12.1968, og begravedes på Oppe-Sundby Kirkegaard den 30.12. – Mormor drev i en årrække efter Morfars død i 1941 "Vaaningstedgaard" ved hjælp af bestyrer, indtil Mors yngste bror Kaj Erik Ravn overtog gården, og Mormor flytte ned i Oppe-Sundby villaby til Oldemor (15) Jensine Marie Kjærbølling. Kilde: "Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger Jürgen Nielsen Kjærbølling *1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen *1783 boende i Dynnedved på Als" udgivet Aal 1986, side 107 (kilde-3). – Foto.

Oldeforældre:

8. Jørgen Hansen Nørgaard
er født "Billund" i Vojens sogn, Haderslev Amt den 13.7.1827 og døde Nicolaigade i Holmens sogn i København den 7.3.1900, og begravedes på Vestre Kirkegaard. – Han var først i en årrække ejer af "Storevig" i Toftlund sogn, og i 1872 var han medstifter af "Toftlund Sparekasse". Solgte gården ca. 1875 og købte en ny i Grimstrup sogn i "det Gamle Land", og senere en købmandsforretning i Kolding. – Se kilde-1 side 7-8. – Foto.
Gift i Toftlund Kirke den 23.5.1860 med Oldemor:
9. Ingeborg Marie Lautrup
er født i "Mølbjerg" i Bovlund, Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred den 5.11.1841. Døbt i Agerskov Kirke den 5.12.1841. Ved vielsen var hun "Pige hos Forældrene i Musvanggaard". Døde i Holmens sogn i København den 21.2.1921, og begravedes på Vestre Kirkegaard. – Se kilde-1 side 7-8. – Foto.

10. Carl Wilhelm Philipsen
er født på "Den Kgl. Fødselsstiftelse" i København den 1.2.1835, døbt der den 3.2 og udleveret til moderen 8.3.1835, som da boede i Rosenborggaden 218.I (jf. Rigsarkivet j.nr.: 252-335 af 6.7.1977). Konfirmeret i Helligaandskirken i København 22.4.1849. Død i sin ejendom på Maglekildevej 5.st. på Frederiksberg den 1.3.1902, og begravedes på Vestre Kirkegaard den 7.3. – Fra 1892-93 boede han med sin familie i Skovshoved, og fra 1894-97 drev han bagerforretning i ejendommen Strandvejen 169 i Hellerup, med privatbolig på 1.etage. Derefter flyttede familien Maglekildevej på Frederiksberg, hvor han var vicevært. – Se kilde-1 side 9-10. – Foto.
Gift med Oldemor:
11. Sophie Ane Marie Høymark
er født i Skanderborg By den 12.5.1845, døbt der den 15.8. Konfirmeret i Grenaa Kirke den 17.4.1859; og døde som enke i Portugalsgade 19.IV i Sundby sogn på Amager (Balders Hospital) den 26.3.1919, og begravedes på Vestre Kirkegaard. – Se kilde-1 side 9-10. – Foto.

12. Christen Nielsen Ravn
er født i "Ravnegaarden" i Vejerslev sogn den 7.11.1859, døbt i Vejerslev Kirke 8.1.1860 og døde som pensionist i Thorsø den 23.3.1921, og begravedes på Skorup Kirkegaard den 30.3. – Fik efter ansøgning Kgl. Bevilling af 9.9.1904 til, i fremtiden at måtte føre navnet "Ravn" som slægtsnavn! – Han var 1.gang gift i Skorup kirke den 9.10.1883 med pigen Kirstine Pedersen der var født i gården i Grølsted den 5.5.1865 og døde sammesteds i barselssengen den 27.12.1886 og begravedes på Skorup Kirkegaard den 4.1.1887. – Med vielsen overtog han sin svigerfars mejeri og gård i Grølsted, med et jordtilligende på ca. 160 tdr. land, der tidligere havde været fæstegård under Frijsenborg Gods. – Gården blev efter Kirstines død opkaldt efter hende og navngivet "Kirstinesminde". – Senere overtog sønnen Hans Ravn gården! – Se kilde-2 side 32-37. – Foto.
Gift 2.gang i Skorup Kirke den 16.10.1888 med Oldemor:
13. Nielsine Ingeborg Henriksen Munch
er født i Grølsted i Skorup sogn den 11.6.1867, hjemmedøbt den 13.7 og fremstillet i Skorup Kirke den 29.9.1867. – Død som pensionist i eget hus i Thorsø den 12.2.1930, og efterfølgende begravet på Skorup Kirkegaard. – Se kilde-2 side 35-37. – Foto.

14. Niels Christian Nielsen Mortensen
er født i en "Trimmelskovgård" i Iller, Grønbæk sogn den 20.1.1863 og døde i "Eiram" i Oppe- Sundby villaby i Udesundby sogn den 29.9.1945. – Han var handelsgartner og ejede sammen med en brorderen Anders Mortensen et gartneri ved gården "Meutegaard" i Jægersborg, som han solgte kort efter datteren Margrethes vielse i 1916, hvor de flyttede til huset "Eiram" på Roskildevej i Oppe-Sundby ved Frederikssund. – Se kilde-3 side 102-104. – Foto.
Gift i Gentofte Kirke den 3.12.1892 med Oldemor:
15. Jensine Marie Kjærbølling
er født i "Pilegaard" i Ødis Bramdrup den 5.4.1872 og døbt i kirken den 15.5. – Død i sit hus "Eiram" på Roskildevej i Oppe Sundby villaby ved Frederikssund den 27.4.1957, og derefter begravet på Oppe-Sundby Kirkegaard sammen med Oldefar. – Hun var som ung i huset hos hendes tante i Aabenraa, ved vielsen var hun ekspeditrice hos hendes mor i dennes høkerforretning på hjørnet af Lyngbyvej og Haraldsgade. – Se kilde-3 side 102-104. – Foto.

Tipoldeforældre:

16. Jørgen Hansen Nørgaard
er født i "Billund" i Vojens sogn den 21.4.1787. Død der på aftægt den 18.5.1868, og blev begravet på Jegerup Kirkegaard. – Den 20.11.1818 overtager han ved skøde faderens ejendomsgård i "Billund", som han igen den 26.2.1856 afstår til sin søn Hans Jørgensen Nørgaard, hvis slægt siden har ejet denne gård. I en længere årrække var Jørgen Hansen Nørgaard sognefoged i Jegerup sogn. – Se kilde-1 side 11, samt "Bonde & Borger 1989".
Gift i Jegerup Kirke den 30.10.1819 med Tipoldemor:
17. Anna Maria Nissen
er født i "Strandelhjørn" i Bevtoft sogn den 10.6.1797 og døde i Vellerup i Agerskov sogn den 21.3.1853 og blev begravet på Jegerup Kirkegaard. – Se kilde-1 side 11 og "Bonde & Borger 1989".

18. Peder Pedersen Lautrup
er født i Bovlund i Agerskov sogn den 6.9.1802, konfirmeredes i Agerskov Kirke den 18.4.1819. – Død i gården "Musvang" i Toftlund sogn den 20.9.1869, og blev derefter begravet på Toftlund Kirkegaard. – Først havde han faderens ejendomsgård i "Mølbjerg", men køber i 1843 gården "Musvang", som han driver til svigersønnen Jørgen Hansen Nørgaard forpagter den i 1860. – Se kilde-1 side 11 og "Bonde & Borger 1989". – Foto.
Gift i Agerskov Kirke den 19.9.1839 med Tipoldemor:
19. Hanna Maria Hübschmann
er født i "Allerup" i Toftlund sogn den 31.8.1811, og som døde i gården "Musvang" den 2.12.1871, og blev derefter begravet på Toftlund Kirkegaard. – Se kilde-1 side 12 og "Bonde & Borger 1989". – Foto.

20. Philip Philipsen
Ved Folketællingen 1845, angives han at være 47 år gammel og at være klædehandler med forretning og bopæl i Klosterstræde 89 i Helligånds sogn i København. Han var medlem af Mosaisk Trossamfund, jævnfør skrivelse fra Københavns Stadsarkiv af 20.12.1979, hovedjournal nr. 252. – Sidste adresse var Smedens Gang 6; men han døde på Almindelig Hospital i København den 25.9.1861 jævnfør skifte i Landsarkivet for Sjælland (Københavns Skiftekommissions Forseglingsprotokol 1860-61 protokol-5 – litra C – pag. 69-, bo-nr.1854). – Se kilde-1 side 12, samt bogen "Familien Philipsen i Pilestræde, forfædre og efterkommere" ved Josef Fischer og Th. Hauch-Fausbøll, Kjøbenhavn 1920; samt i "Bonde & Borger 1990".
Borgerlig viet til Tipoldemor:
21. Eleonora Wilhelmine Wennerholm
er født i Holmens sogn i København den 23.6.1811, og døbt i Holmens Kirke den 6.7.1811 (pag.251). – Hendes fire børn er alle født på "Den Kgl. Fødselsstiftelse" i København fra 1835 til 1842, hvor Fødselsstiftelsens Udsætterprotokol angiver, at hun "stedse havde opholdt sig i Staden og indtil 1834 ernæret sig ved Sygning". I 1835 bor hun i et lejet værelse i Rosenborgggaden nr. 218.I hos snedker Grønberg, men flytter 1839 til Ulfeldtsplads nr. 102.II. Kaldes ved skiftet efter Philip Philipsen i 1861 for "Emilie"! – Hun døde på "Almindeligt Hospital" i København den 11.2.1878, hvor hun var indlagt som patient den 3.5.1877, og overført til lemmeafdelingen den 30.7.1877. – Se kilde-1 side 12, samt i "Bonde & Borger 1990".

22. Knud Mortensen Høymark
er født i Budolphi sogn i Aalborg, og døbt i Budolphi Kirke den 5.3.1802. Vaccineret i Randers 1829, og samme år som uddannet bagersvend rejser han til København, for senere i et par år, at have arbejdet som bager i Kalundborg. I 1840 er han bagermester i Skanderborg, og efter 1850 ses han at have været bager i Lyngby og Fannerup på Djursland, og sidst i Grenaa. – Død som enkemand på Randers Hospital den 19.2.1884. – Se kilde-1 side 13-14, samt i "Bonde & Borger 1990". – Foto.
Gift med Tipoldemor:
23. Marie Kirstine Madsen
er født i Skanderborg By den 6.1.1810 og døbt i Skanderborg Kirke palmesøndag samme år. – Hendes død er ikke fundet! – Se kilde-1 side 13-14, samt i "Bonde & Borger 1990". – Foto.

24. Niels Christensen Ravn
er født i "Ravngaard" i Over Hadsten, Hadsten sogn den 29.3.1823, døbt i kirken der 15.6 og døde som aftægtsmand i Vejerslev den 17.12.1891. – Han var først gårdfæster af en gård under grevskabet Frijsenborg, og gift 1.gang med datteren af forgængeren i gården, Kirsten Christensdatter der døde i Vejerslev 12.3.1851. – Den 1.3.1867 frikøber han sin påboende gård i Vejerslev til selveje, og betaler herfor 5.500 rigsdaler til lensgreve Juel Wind Friis til Grevskabet Frijsenborg. Gårdens hartkorn var da på 7-1-3-2½ og fik i 1844 matrikel nr. 8 i Vejerslev. Den 19.11.1890 blev der i Retten i Hammel udstedt en aftægtskontrakt imellem aftægtsmand Niels Christensen Ravn og dennes efterfølgende søn og gårdejer Christian Nielsen Ravn i Vejerslev. – Men allerede den 17.12.1891 døde han og blev efterfølgende begravet på Vejerslev Kirkegaard. – Se kilde-2 side 6-20 (incl. kopier af de nævnte dokumenter). – Foto.
Gift i Vejerslev Kirke den 7.10.1856 med Tipoldemor:
25. Mette Marie Nielsdatter
er født i "Trimmelskovgaard" i Grønbæk sogn den 5.6.1825. Hendes forlover var broderen Morten Nielsen fra "Iller" i Grønbæk sogn. - Hun døde i Vejerslev den 2.9.1886, og efterfølgende begravet på Vejerslev Kirkegaard. Efterfølgende blev der udfærdiget et mindeskrift over hende, som findes gengivet i kilde-2 side 7. – Foto.

26. Henrik Nielsen Munch
er født i gården "Mølhauge" i Skannerup sogn den 9.4.1827. Han var krigsveteran og døde som aftægtsmand i Grølsted By den 24.3.1915, og blev begravet på Skorup Kirkegaard. – Han var første gang gift i Skorup Kirke 10.2.1855 med afdøde gårdmand Niels Rasmussens enke Inge-borg Pedersdatter i Grølsted der døde 27.1.1861, hvis fæstegård han overtog ved vielsen i 1855, og som han senere frikøbte til selveje. Han var i en årrække sognefoged i Skorup sogn og medstifter af flere andelsselskaber, og af "Frijsenborg – Faurskov Spare- og Laanekasse". Siden overtog svigersønnen Christen Nielsen Ravn denne gård. – Se kilde-2, II.del side 3-4C. – Foto.
Gift med Tipoldemor:
27. Johanne Marie Jensdatter
er født i Alling By og sogn den 16.12.1839, og blev døbt i Alling Kirke den 16.2.1840. Død på aftægt i Grølsted By den 15.3.1903, og blev efterfølgende begravet på Skorup Kirkegaard. – Se kilde-2, 2.del side 4. – Foto.

28. Christen Nielsen Mortensen
er født i "Iller" i Grønbæk sogn den 20.1.1821 og døde der som aftægtsmand den 15.2.1889. – Han havde deltaget i de to Slesvigske krige 1848-50 og 1864, hvis medaljer han havde erhvervet, senere modtog han også Dannebrogsordenen for sine lokale initiativer bl.a. som hedeopdyrker, hvilket bl.a. fremgår af en indskription på stenen lige til højre for Lysgaard Herreds sten i Kongenshus Mindepark. Han overtog ejendomsgården "Trimmelskovgaard" i Iller efter faderen. – Kilde: "Bonde & Borger 1988". – Foto.
Gift i Grønbæk Kirke 1851 med Tipoldemor:
29. Maren Christensdatter Bang
er født i Hammershøj By den 4.5.1834. Opvokset i Sdr. Vinge sogn, hvor forældre en tid drev "Skibelund Mølle". Ved vielsen hjalp hun til hjemme i Kongensbro Kro og Købmandsforretning, som faderen da ejede. – Død i alderdomshjemmet "Solhjem" i Gentofte den 24.9.1918. – Kilde: "Bonde & Borger 1988". – Foto.

30. Georg Ernst Kjærbølling
er født i "Adserballe Skole" på Als den 10.1.1837 og døde på Frederikssund Sygehus den 13.9.1898, og blev begravet på Udesundby Kirkegaard den 18.9.1898. – Efter sin konfirmation i Adserballe Kirke kom han i 1852 et år på "Rødding Folkehøjskole", hvor han valgte, at uddanne sig til landmand. Var således i 1855 landvæsenselev på godset "Carsin House" i Skotland. Var derefter forvalter på herregården "Palsgaard" ved Vejle, derefter driftsleder på "Ryegaard" i Hornsherred til han ved svigerfaderens hjælp i 1865 købte "Pilegaard" i Ødis Bramdrup, som han afstod ved sin skilsmisse i 1885. Skilt på grund af hans senere udviklede krigstraumer (PTSD) fra hans deltagelse i krigen i 1864, – Se kilde-3 side 94-96. – Foto.
Gift i Aabenraa den 6.4.1865 med Tipoldemor:
31. Caroline Catharina Nielsen
er født i "Ramsherred" i Aabenraa den 16.2.1843 og døde i "Bøgevang" i Holte den 5.12.1924, og blev derefter begravet på Vestre Kirkegaard i København. – Som ung og ugift var hun husholdningselev og tjente hos "Palsgaard", hvor hun forelskede sig i sin senere mand(ane-30) ved Vejle Fjord. – Efter skilsmissen i 1885 købte hun med økonomisk bistand fra hendes far en høkerforretning på hjørnet af Lyngbyvej og Haraldsgade (nuværende Ragnagade), som hun drev i de følgende tyve år mens hun boede privat i huset Lyngbyvej 27. – Se kilde-3 side 94-96. – Foto.

2 x Tipoldeforældre:

32. Hans Jørgensen
er født i gården ”Nørgaard” i Ringtved i Magstrup sogn, Gram Herred, og døbt i Magstrup Kirke den 2.9.1759 og døde i Billund i Jegerup sogn den 10.9.1840. – I 1788 blev han ejer af svigerfaderens ejendomsgård i Billund, jævnfør den bevarede skøde- og aftægtskontrakt i Landsarkivet i Aabenraa. Før 1800 er han blevet valgt til sognefoged efter svigerfaderen i Jegerup sogn. – Se kilde-1 side 15-16.
Gift i Jegerup Kirke den 2.7.1784 med pigen:
33. Maria Catharina Jürgensdatter
er født i ”Billund” i Jegerup sogn, og døbt i Jegerup Kirke den 23.7.1758. Hun døde i sit barndomshjem i Billund den 26.2.1829, og blev begravet sammen med hendes mand på Jegerup Kirkegaard. – Se kilde-1 side 15, samt i ”Bonde & Borger”.

34. Mathias Mathiasen
er født i "Strandelhjørn" i Bevtoft sogn, og døbt i Bevtoft Kirke den 27.5.1770, og døde som gårdejer i Strandelhjørn den 13.5.1833. – Se kilde-1 side 15.
Gift i Bevtoft Kirke den 26.2.1796 med pigen:
35. Marie Elisabeth Sophia Nissen
der var født i "Strandelhjørn" i Bevtoft sogn, og døbt i Bevtoft Kirke den 5.10.1777, og døde sammesteds den 18.6.1834. – Se kilde-1 side 15.

36. Peder Pedersen Lautrup
er født i "Bovlund" i Agerskov sogn, og døbt i Agerskov Kirke den 30.10.1763 og døde som forhenværende selvejergårdmand på aftægt i "Mølbjerg" i Agerskov sogn den 8.6.1836. – Se kilde-1 side 16.
Gift i Agerskov Kirke den 23.10.1801 med pigen:
37. Christina Christiansdatter Holm
er født "Gammelskov" i Agerskov sogn, og døbt i Agerskov Kirke den 16.5.1779. Hun døde som aftægtskone på gården "Musvang" i Toftlund sogn den 12.5.1845. – Se kilde-1 side 16.

38. Jes Christian Carstensen
er født i "Allerup" i Toftlund sogn den 16.12.1779. Han var selvejergårdmand, og døde som aftægtsmand på gården "Musvang" i Toftlund sogn den 17.3.1855. – Se kilde-1 side 16.
Gift i Toftlund Kirke den 14.6.1800 med pigen:
39. Ingeborg Jürgensdatter Hübschmann
er født i "Bæk" i Nustrup sogn, og døbt i Nustrup Kirke den 9.4.1775. Hun døde som aftægtskone i en gård på ”Tirslund Mark” den 18.4.1850. – Se kilde-1 side 16.

40.
41.


42. Axel Nilsson Wennerholm
er født i ”Ronneby” i Sverige 1771. Havde Altergangsbevis fra Karlskrona, udstedt 2.7.1795 af præsten Hr. Brandt. – Ved Folketællingen 1801 var han indlagt på ”Almindeligt Hospital” i København og da 31 år gammel. Han var ved vielsen ungkarl og orlogssmed med bopæl i ”Nyboder”. – Foto.
Gift i Holmens Kirke den 29.11.1805 med pigen:
43. Anne Margrethe Bertelsdatter
kom fra ”Bagerup”, hvor hendes Skudsmålsbog og Altergangsbevis var udstedt af præsten Hr. Reiner den 19.1.1801. – Se kilde-1 side 17. – Foto.

44. Morten Wilhelm Höymark
er født i Hjørring 1772 (jf. FT-1845 og 50), og døde i Randers den 20.6.1854. – Ved Folketællingen 1801 var han bagersvend hos afdøde bager Aarslefs Enke i ”Maren Turis Gade” i Budolphi sogn i Aalborg, hvor han også havde bopæl. – I 1802 bliver han udlagt til barnefader for bagerenkens barn (ane-22). – Den 8.10.1804 optages han efter endt prøvelse i Bagerlavet i Randers som bagermester, og bliver efter Kgl. Bevilling af 27.10.1804 gift i Randers med Anne Pedersdatter (1763-1820) enke efter salige Søren Jensen i Randers. – Gift 2.gang som ”Enkemand og Borgercaptain” i Randers 11.4.1821 med pigen Ane Cathrine Møller (1794-) der overlevede ham. – I Folketællingerne 1834-50 bor familien i Torvegade. Ved hans død i 1854 angives han, at være ”Bagermester og Krigsraad i Randers”. – Kilde-1 side 17-18, samt Randers Lokalhistoriske Arkiv, Steenmansgade 2. 8900 Randers. – Dødsannonce i ”Randers Amtsavis” 21.6.1854. -Fra Ingrid og Kaj Schmidt, Søndermarksvej 411. 7190 Billund; har jeg i august 2007 modtaget følgende nye og helt overvældende oplysninger; "Morten Vilhelm Jensen", født i Horsens, Kjær Herred, Hjørring Amt og døbt i Horsens Kirke den 29.1.1771(opslag-8), som søn af Jens Mortensen Skøtt (1724-1801) og hustru Karen Margrethe Vilhelmsdatter Visthoff, med hvem han var gift med i Hjørring 15.3.1770(opslag-16). - I Høgholt Gods Skrifteprotokol ses 12.1.1801 skiftet efter afdøde Jens Mortensen Skiøtte, lejer i Korsentved, Hørmested sogn (fol-201); - og heri nævnes bl.a: "Morten Jensen, 30 år, bagersvend hos Bager Aarsleft Enke i Aalborg"! - Tilbage er endnu nogle spørgsmål om hans herkomst, således Randers Folketællingers opgivelse i 1845 og 1850 af hans fødested i "Hjørring". - Begrundelsen for, at han i Folketællingen 1801 i Aalborg har antaget efternavnet "Høymark" er lige så besynderlig, ikke mindst da oldebarnet Johannes Høymark i 1941 på sin anetavle angiver "oldefar var præstesøn fra Harridslev"?
Ikke gift med enken:
45. Cecilia Christensdatter Mörch
er døbt i Budolphi Kirke i Aalborg den 11.8.1762. Ved Folketællingen 1787 var hun ugift og boede sammen med søsteren Cathrine Mörch og broderen Podemester (gartner) Søren Mörch på adressen ”Ved Gl. Mølle 286” i Aalborg. – Den 12.5.1791 bliver hun gift i Budolphi Kirke i Aalborg med bagermester Christen Aarslef der døde der 14.1.1801. Hvad der er hændt hende efter hendes barn Knuds fødsel og dåb i Budolphi Kirke den 5.3.1802 vides ikke p.t. – Kilde-1 side 18 samt Byhistorisk Arkiv i Aalborg, og ”C. Klitgaards Privatarkiv” i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.

46. Johan Madsen
er ved vielsen sadelmager i Skanderborg
Gift i Skanderborg kirke den 8.3.1802 med pigen:
47. Anne Marie Sophie Loumann
er døbt i Skanderborg Kirke den 24.1.1779

48. Christen Christensen
er født i ”Ravngaard” i Over Hadsten, og døbt i Hadsten kirke den 8.11.1789 og døde i sit fødehjem den 17.12.1868. – Han overtog fæstet af ”Ravngaard” efter hans far, der også fæstede gården af Frijsenborg Gods. – Kilde-2 side 2-3. - Samt hjælp fra Hadsten Lokalhistoriske Arkiv.
Gift i Foldby Kirke den 4.12.1821 med pigen:
49. Johanne Nielsdatter
er født i ”Tinning” og døbt i Foldby kirke den 13.6.1796, og døde i ”Ravngaard” i Over Hadsten, Hadsten sogn den 3.4.1849. – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg (arkivstudier med tilhørende korrespondance 1967-1996).

50. Niels Mortensen
er født i gård nr. 3 i ”Tange” og døbt i Højbjerg Kirke den 9.4.1792(C.256-x3 pag. 5b). Død som selvejergårdmand i ”Trimmelskovgaard” i Iller i Grønbæk sogn den 11.10.1858. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”.
Gift med pigen:
51. Inger Sophie Christensdatter
er født i ”Højbjerg By” og døbt i Højbjerg Kirke den 5.4.1789, og døde i ”Trimmelskovgaard” i Iller i Grønbæk sogn 7.10.1850. – Deres gravsten står endnu fredet på Grønbæk Kirkegaard.

52. Niels Jensen Munch
er født i „Munkegaarden“ i Holmstol den 21.4.1797 og døde som forhenværende selvejergårdmand i „Mølhaugegaard“ i Skannerup sogn den 21.12.1861. – Kilde-2, II.del side 2. – Foto.
Gift i Skannerup Kirke den 6.11.1824 med pigen:
53. Marianne Jensdatter
er født i „Mølhaugegaard“ i Skannerup sogn 4.10.1803 og døde der den 21.11.1868. – Kilde-2, II.del side 11-12. – Foto.

54. Jens Jørgensen
er født i ”Vitved” i Fruering sogn den 28.3.1807. Han køber 1840 ”Enggaarden” matr. nr. 8a i Alling. Han døde som aftægtsmand i ”Alling” den 15.2.1874, og blev begravet på Alling Kirkegaard den 24.3. – Kilde-2, II.del side 23-24. – Foto.
Gift med pigen:
55. Kiersten Poulsdatter
er født ”Aistrup” i Malling sogn den 20.2.1803 og døbt i Malling kirke 13.3. - Død på aftægt i ”Enggaarden” i Alling den 17.3.1875, 72 år gammel. – Foto.

56. Niels Mortensen
er født i gård nr. 3 i ”Tange” (ligger nu på bunden af Tange Sø), og døbt i Højbjerg Kirke den 9.4.1792(C.256-x3 pag. 5b). Død som selvejergårdmand i ”Trimmelskovgaard” i Iller i Grønbæk sogn den 11.10.1858. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”.
Gift med pigen:
57. Inger Sophie Christensdatter
er født i ”Højbjerg By” og døbt i Højbjerg Kirke den 5.4.1789, og døde i ”Trimmelskovgaard” i Iller i Grønbæk sogn 7.10.1850. – Deres gravsten står endnu fredet på Grønbæk Kirkegaard.

58. Christen Michelsen Bang
er født i ”Taarup” i Sdr. Vinge sogn den 22.4.1802. – Død som kro- og købmand, samt broejer i ”Kongensbro Kro” i Grønbæk sogn den 9.3.1873. – Ved Folketællingen 1834 var familien bosiddende på en gård i Hammershøj. – Kort efter købte han Kongens Bro Kro og købmandshandel i Grønbæk sogn. Han var dekoreret med Dannebrogsordenen for sin tapperhed under krigen i 1864, hvor han sammen med krokarlen beskadigede broen over Gudenaaen, så tyskernes fremrykning blev standset. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. – Bevilling på Værtshushold af 14.3.1839 i Hjelmslev-Gjern Herreders Domprotokol 1833-45 (B.616-60 pag. 110b). – Genealog Jens Mandrup Frandsen, Lille Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg. – Foto.
Gift i Skiern Kirke den 17.6.1825 med pigen:
59. Karen Andersdatter
er født i ”Løvskal” i Skiern sogn den 29.1.1807, og døde på aftægt hos sønnen Michel Christensen Bang i ”Kongensbro Kro” i Grønbæk sogn den 1.1.1876. – Deres gravsten står fredet på Grønbæk Kirkegaard. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. – Foto.

60. Laurids Georg Kjærbølling
er født i ”Dynneved Skole” i Egen sogn på Als den 24.11.1810, konfirmeret i Egen Kirke 1826, og døde på aftægt hos datteren i ”Adserballeskov” den 30.3.1888, og blev efterfølgende begravet på Adserballe Kirkegaard, hvor gravstedet nu er fredet. – Han dimitterede som lærer fra Skaarup Seminarium i 1830. Lærer ved Adserballeskov Skole 1832-36, og overtog derefter svigerfaderens embede som skolelærer og kirkesanger ved Adserballe Skole og Kirke til sin pension i 1865. – Kilde-3 side 86-94 med mange kilder side 93 (en datter Cathrine Marie bliver til nøglepersonen ”Tine” i Herman Bangs bog af samme navn! – Foto.
Gift i Adserballe Kirke den 26.2.1836 med pigen:
61. Anna Maria Becker
er født i ”Adserballe Skole” i Adserballe sogn på Als den 17.4.1816, og døde på aftægt hos datteren i ”Adserballeskov” den 2.7.1890, og efterfølgende begravet på Adserballe Kirkegaard, hvor gravstedet efter en istandsættelse bekostet af menighedsrådet i 1986 er blevet fredet. – Kilde-3 side 86-94. – Foto.

62. Jens Nicolai Christian Nielsen Stald
er født i Sct. Jacobi sogn i Varde den 26.3.1807. Vaccineret af læge Monrad 1818. Borgerskab som købmand og møller i Aabenraa 7.7.1837. Udnævnt som commerceråd. Død på aftægt i ”Kolstrup” ved Aabenraa den 31.1.1882 og blev begravet der 4.2. – Købte først ”Ny Mølle” i Kolstrup ved Aabenraa, hvor han drev mølleri og foderstofforretning, købte derefter gæstgiveriet og købmandsgården Ramsherred 53 i Aabenraa (i nuværende hoved- og gågade), som han senere udbyggede med et stort kornsilopakhus (tegnet af arkitekten til Brandts Klædefabrik i Odense), pakhuse ved havnen og et teglværk ved Lindsnakke, samt oprettede et rederi med flere handelsskibe. – Var i 1848 medstifter af de dansksindedes klub i Aabenraa, kaldet ”Frederiksklubben”. Blev på grund af sit danske sindelag tvangsdeporteret i en kort periode til Kolding i 1849. Siden æresmedlem af ”Frederiksklubben” til sin død og tillige æresborger i Aabenraa. – Kilder: ”Slægten Stolds Efterkommere” bind-1 udgivet København 1975, side 20-34 (kilde-4); - ”Bonde & Borger 1987” side 69-70. – Optegnelser i Landsarkivet for De Sønderjyske Landsdele i Aabenraa m.m. – Foto.
Gift i hjemmet i ”Kolstrup” ved Aabenraa den 23.1.1835 med pigen:
63. Anna Maria Clausen Lund
er født i gården ”Petersborg” i Bevtoft sogn den 20.4.1804. – Var først i en plads i ”Øse Kro” i Rise sogn. Derefter startede hun endnu som ugift med, at forhandle krydderier og te fra hendes tjeneste i gæstgiveriet hos købmand Stolzenburg i Ramsherred i Aabenraa. – Hun døde på aftægt i ”Kolstrup” ved Aabenraa den 20.4.1886. – Kilde-4 side 20-34. – Foto.

3 x Tipoldeforældre:

64. Jørgen Hansen
er født i ”Nørgaard” i Ringtved i Magstrup sogn, Gram Herred 1718, og døde som selvejergårdmand i ”Nørgaard” den 19.7.1804. – Kilde-1 side 19.
Gift med:
65. Mette Marie Willadsdatter
er født i Gammel Haderslev sogn, og døbt Haderslev den 18.7.1725. Død som aftægtskone i ”Nørgaard” i Ringtved i Magstrup sogn den 1.1.1801. – Kilde-1 side 19.

66. Jørgen Hansen
er født i ”Billund” og døbt i Jegerup kirke den 31.5.1722, og døde som aftægts- og enkemand og forhenværende selvejergårdmand i Billund, den 25.12.1803. – Gift 2.gang i Jegerup Kirke 28.4.1776 med pigen Margrethe Hansdatter (1748-1789). – Kilde-1 side 20.
Gift i Jegerup Kirke den 3.5.1757 med pigen:
67. Else Hansdatter
er født i ”Simmersted” i Magstrup sogn 1738, og døde i ”Billund” i Jegerup sogn den 19.8.1769. – Kilde-1 side 20.

68. Matthias Matthiasen
er født i ”Strandelhjørn” i Bevtoft sogn, og døbt i Bevtoft Kirke den 18.6.1724. – Han døde som gårdmand i ”Strandelhjørn” og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 18.1.1772. – Kilde-1 side 20.
Gift i Bevtoft Kirke den 30.6.1762 med pigen:
69. Anna Hansdatter
er født i ”Strandelhjørn”, og døbt i Bevtoft Kirke den 25.11.1736. Død som aftægtskone hos hendes søn i Strandelhjørn den 4.3.1819. – Kilde-1 side 20.

70. Johan Jørgen Nissen
er født i ”Neder Jersdal” i Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup Herred 1747. Han var ridefoged i Bevtoft sogn, og selvejer af svigerfaderens gård i ”Strandelhjørn”, hvor han døde som aftægtsmand den 21.1.1820. – Kilde-1 side 21.
Gift i Bevtoft Kirke den 16.11.1770 med pigen:
71. Anna Maria Olufsdatter
er født i ”Strandelhjørn” i Bevtoft sogn 1755 og døde sammesteds den 11.4.1791. – Kilde-1.

72. Peder Hansen Lautrup
er født ”Vellerup” i Agerskov sogn, døbt i Agerskov Kirke den 9.10.1729(pag. 92), og døde som selvejergårdmand ”Bovlund” i Agerskov sogn, og begravedes på Agerskov Kirkegaard den 29.5.1774 – Kilde-1 side 21.
Gift i Agerskov Kirke den 8.11.1759 med pigen:
73. Sindet Pedersdatter
er født i ”Bovlund” i Agerskov sogn, og døbt i Agerskov Kirke den 20.11.1735(pag.119). Død på aftægt hos sønnen i ”Mølbjerg” den 14.10.1813. – Kilde-1 side 21.

74. Christen Pedersen Holm
er født i ”Oksgaard” i Agerskov sogn, og døbt i Agerskov Kirke den 20.5.1751, og døde i ”Oksgaard” den 11.1.1813; - forinden havde han været gårdmand i svigerfaderens gård i ”Gammelskov” i Agerskov sogn. – Kilde-1 side 22.
Gift i Agerskov Kirke den 29.10.1775 med pigen:
75. Maren Carstensdatter
er født i ”Gammelskov”, og døbt i Agerskov Kirke den 12.4.1742 og døde i hendes barndomshjem i ”Bovlund” den 18.3.1787. – Kilde-1 side 22.

76. Carsten Matthiesen
er født ca. 1742 og døde på aftægt i Toftlund den 13.1.1825, hvor han havde været kådner i ”Pughøj” i Toftlund sogn. – Kilde-1 side 22.
Gift i Toftlund Kirke den 17.10.1771 med pigen:
77. Ellen Marie Christensdatter
er født i ”Ørderup” i Toftlund sogn, og døbt i Toftlund Kirke den 22.10.1739. Død i ”Pughøj” i Toftlund sogn den 17.1.1818. – Kilde-1 side 22.

78. Jørgen Hansen
er født ca. 1732 og døde i ”Allerup” i Toftlund sogn den 13.4.1788. – Han var ved vielsen og i årene derefter gårdmand i ”Bæk” i Nustrup sogn, Gram Herred. Men flyttede senere til ”Allerup” i Toftlund sogn, hvor han ernærede sig som blytækker. – Kilde-1 side 22-23.
Gift i Nustrup kirke den 5.11.1774 med pigen:
79. Catharina Jürgensdatter Hübschmann
er født i degneboligen ”Lille Nustrup” og blev døbt i Nustrup kirke 1740. Død i ”Allerup” i Toftlund sogn den 19.12.1814. – Kilde-1 side 23. – Korrespondance med Carl Langholz i Aabenraa.

80.

81.


82.

83.


84. Nils Wennerholm
var ved vielsen ungkarl og pistolsmed i Ronneby Gevärsfaktorie i Blekinge i Sverige. I Mantalslängden 1784, synes familien fortsat at være bosiddende i Ronneby, men senest ved udstedelsen af sønnens altergangsbevis i 1795 er de flyttet til Karlskrona Amiralitetsförsamling, hvor han døde af brystsmerter den 10.6. 1808 og blev begravet der den 12.6 – 75 år gl. (FIA:5 1808). - Kilde: Mail 12.3.2007 fra SVAR-projektet i Ronneby v/ Fr. Annika Otfors, Kockumsvägen 11. 372 50 Kallinge. Sverige.
Gift i Ronneby Kirke den 8.10.1766 med pigen:
85. Bothil Olufsdotter
I Ronneby Kirkebog læser man: ”Dom. 16. P. Trin. Lystes 1’sta Gängen för Pistolsmeden vid det Lofl: Ronneby gevärs Factorie äreborne och kunsterfarne mäster Nils Wennerholm och sede- samma pigan Bothil Olufsdotter härsammenstädes. Vigda den 8. October 1766” (Källa: Ronneby E 1 1766).

86. Bertel
87.

88.
89.

90. Christen Sørensen Mörch
er født i ca. 1716, og døde som pensioneret Podemester (gartner) i Aalborg Budolphi sogn den 28.3.1783. – Gift 3.gang med Karen Kieldsdatter der overlevede ham. – Kilde-1 side 25-26.
Gift i Budolphi Kirke i Aalborg den 2.5.1759 med pigen:
91. Karen Rasmusdatter Holm
er født i april måned 1735 og døde i Budolphi sogn i Aalborg, hvor hun begravedes den 20.7.1773 (skifte dateret Aalborg 29.12.1773). Af hendes mands skifte ses det, at de var særdeles velhavende og ejede ejendommen ”Gammel Mølle” i Budolphi sogn (”Aalborg By og Birk Skifteprotokol 1777-1785”, arkiv nr. ”B.37 – 587 pag. 229a-230b” (kopi haves)). – Kilde-1 side 26.

92. Mads
93.

94. Søren Loumann
var skrædder ved Folketællingen 1787 i Skanderborg By.
Gift med:
95. Else Nielsdatter

96. Christen Christensen
er født i ”Ravnholt” i Over Hadsten, og døbt i Hadsten Kirke den 27.6.1745 og døde som forhenværende gårdfæster i ”Ravngaard” den 11.12.1822. – Får fæstebrev på Faurskov Gods gård i Over Hadsten, som hans moder godvillig har overladt til ham, med et hartkorn på 4-2-3-0 hvoraf der årligt svares til bemeldte terminer, samt hoveri af en halvgård til Faurskov. Dateret Frijsenborg den 8.1.1781 og Snorom den 3.3.1781. – Kilde-1 side 1, samt korrespondance med gårdejer Niels Joh. Enevoldsen, Toftagervej 61. Halling. 8900 Randers (slægtning).
Gift i Skjød Kirke den 22.11.1782 med pigen:
97. Mette Jensdatter
er født i ”Skjød By” og døbt i Skjød Kirke den 11.9.1757, og døde som aftægtsenke i ”Ravngaard” i Over Hadsten den 9.11.1825. Skifte haves. – Kilde-1 side 1. – ”Jubilæumsskrift 1970-1980 for Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger”, side 91-92 omhandler hendes begravelse!

98. Niels Pedersen
er født i ”Norring” i Foldby sogn 1738, konfirmeret i Foldby Kirke 1756 da 18 år gl. Han døde som fæster af en gård under Frijsenborg Gods i ”Tinning By” i Foldby sogn den 29.3.1798, 60 år gl. (skifte i G.341 – 381 side 354-357 og 365-366). – Han var gift 1.gang i Foldby Kirke 12.11.1767 med Kirsten Marie Christensdatter Drejer, begravet 23.10.1772 på Foldby Kirkegaard sammen med hendes dødfødte drengebarn (skifte i G.341 – 380 side 345a-347). – Kilde: ”Østjysk Hjemstavn 1944” side 140-141. – ”Aarhus Amts Topografisk Historisk Håndbog” bind-1 side 128-131.
Gift med:
99. Ellen Christensdatter
er født i ”Voldby” ca. 1752 og døde som gårdenke i ”Tinning” i Foldby sogn den 2.4.1822, 73 år gl. og begravedes den 8.4 på Foldby Kirkegaard. Hun angives ved Folketællingen 1787, at være hustru og 33 år gl., og i 1801 er hun enke efter 1.ægteskab og 49 år gl.

100. Morten Sørensen Vestergaard
er født i ”Tange” i Højbjerg sogn, og døbt i Højbjerg Kirke den 23.1.1758. Han var først gårdfæster i ”Elsborg” og senere af hans fødegård i ”Tange” med et hartkorn på 3-2-0-0, som han købte i selveje i 1808. Han døde som aftægtsmand hos sønnen i Tange den 24.3.1841. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. – Korrespondance med Orla Rasmussen, Langenæs Allé 40. 8000 Aarhus C; - der om ejendomsforholdene henviser til Landsarkivet for Nørrejyllands arkiver: B.47 – SP 11, pag. 326. – B.47 – SP 12, pag. 258. – B.47 – SP 17, pag. 387 med skøde 1825 til sønnen Hans Christian. – B.47 – SP 23, pag. 170.
Gift med pigen:
101. Mette Kierstine Nielsdatter
er født i ”Aagaard” i Hørup sogn, og døbt i Hørup kirke den 26.6.1763 og båret af faderens søster Maren Nielsdatter fra Vium. – Hun døde i Højbjerg den 18.4.1821 (skifte af 21.9.1821 og 27.12.1822, samt ekstrakt tinglyst 3.1.1823).

102. Christen Bertelsen
er født i Højbjerg By og sogn 1744 og døde der som sognefoged og gårdmand den 21.1.1794.
Gift i Højbjerg kirke i november 1785 med pigen:
103. Inger Sophie Andersdatter
er født i Højbjerg By og sogn ca. 1758 og døde sammesteds i barselssengen den 5.4.1789. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”.

104. Jens Rasmussen Munch
var gårdmand i „Munkegaarden“ i Holmstol, døbt i Skannerup Kirke den 21.4.1769, og døde i Holmstol den 7.2.1832 (skifte).
Gift i Tvilum Kirke den 18.5.1795 med:
105. Ellen Nielsdatter
var født i ”Voel” og blev døbt i Tvilum Kirke den 16.6.1771, og døde på aftægt i „Mølhaugegaard“ den 20.7.1844 (skifte).

106. Jens Laursen „Frandsen“
er født i „Mølhaugegaard“ og døbt i Skannerup Kirke den 21.8.1763, og død der 4.4.1817.
Gift i Røgen Kirke den 8.8.1800 med pigen:
107. Mette Jensdatter Bach
er født „Oustrup“ og døbt i Røgen Kirke den 11.3.1781, og døde som aftægtskone i Holmstol den 13.5.1833, og blev begravet på Skannerup Kirkegaard (skifte).

108. Jørgen Jensen
er født i ”Vitved” i Fruering sogn ca. 1759 og døde som enkemand efter 2.ægteskab i ”Alling” den 15.12.1817. – Han var gårdmand i Vitved i Gjern Herred, og gift 1.gang med Ane Lauritsdatter.
Gift i Vitved den 28.11.1800 med pigen:
109. Maren Sørensdatter

110. Poul Jørgensen
er født i ”Aistrup” og døbt i Malling Kirke 1754 og døde som gårdmand i ”Aistrup” den 28.4.1803, 48 år gl. Han var gift 1.gang med N.N.
Gift med:
111. Kiersten Mogensdatter
er født i ”Rosengaarden” i Toustrup 22.4.1783 og døde på aftægt i ”Enggaarden” i Alling 1863. – Hun var gift 2.gang med Søren Sørensen, der i 1810 købte gården i selveje. – Kilde: Richard Damm, Agnetevej 21, 8680 Ry.

112. Morten Sørensen Vestergaard
er født i ”Tange” i Højbjerg sogn, og døbt i Højbjerg Kirke den 23.1.1758. Han var først gårdfæster i ”Elsborg” og senere af hans fødegård i ”Tange” med et hartkorn på 3-2-0-0, som han købte i selveje i 1808. Han døde som aftægtsmand hos sønnen i Tange den 24.3.1841. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. – Korrespondance med Orla Rasmussen, Langenæs Allé 40. 8000 Aarhus C; - der om ejendomsforholdene henviser til Landsarkivet for Nørrejyllands arkiver: B.47 – SP 11, pag. 326. – B.47 – SP 12, pag. 258. – B.47 – SP 17, pag. 387 med skøde 1825 til sønnen Hans Christian. – B.47 – SP 23, pag. 170.
Gift med pigen:
113. Mette Kierstine Nielsdatter
er født i ”Aagaard” i Hørup sogn, og døbt i Hørup kirke den 26.6.1763 og båret af faderens sø-ster Maren Nielsdatter fra Vium. – Hun døde i Højbjerg den 18.4.1821 (skifte af 21.9.1821 og 27.12.1822, samt ekstrakt tinglyst 3.1.1823).

114. Christen Bertelsen
er født i Højbjerg By og sogn 1744 og døde der som sognefoged og gårdmand den 21.1.1794.
Gift i Højbjerg Kirke i november 1785 med pigen:
115. Inger Sophie Andersdatter
er født i Højbjerg By og sogn ca. 1758 og døde sammesteds i barselssengen den 5.4.1789. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”.

116. Michel Christensen Bang
er født i ”Taarup” i Sdr. Vinge sogn 31.5.1762 og døde sammesteds den 12.2.1819. – Han var husmand med jord og bødker. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”.
Gift i Sønder Vinge Kirke den 28.9.1792 med pigen:
117. Mette Christensdatter
er født i ”Taarup” i Sdr. Vinge sogn 31.5.1761 og døde på aftægt i ”Skibelund Mølle” i Sahl sogn den 15.9.1846. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. – Gerhardt Hørdum, Hedevej 28. Frederiks. 7470 Karup (86.66.13.17).

118. Anders Christensen Tulstrup
er født i ”Nørre Tulstrup” og døbt i Skiern Kirke den 20.1.1771, og døde som gårdmand i Løvskal i Skiern sogn, hvor han begravedes på Skiern Kirkegaard den 15.11.1807; en søn Peder er født 9.9.1802 bliver møller i ”Most Mølle” i Almind sogn, hvor han døde 1835.. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. – Bent Petersen, Højvangen 11. 8800 Viborg.
Gift i Skiern Kirke den 28.4.1797 med pigen:
119. Maren Pedersdatter
er født ”Løvskal” i Skiern sogn, og døbt i Skiern Kirke den 21.1.1776, og blev gift 2.gang i Skiern kirke den 11.3.1808. – Kilde: ”Bonde & Borger 1988”. - Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg. – Fru Jensine Andersen, Nr. Tulstrupvej 16. Lee. 8850 Bjerringbro.

120. Jörgen Nielsen Kjærbølling
er født i ”Quistrup” (Kvistrup) i Øsby sogn, Haderslev amt den 27.8.1776, døbt i Øsby kirke 1.9, konfirmeret i Øsby Kirke 1791. – Han døde af vattersot den 22.11.1834som skolelærer og kirkesanger i ”Dynneved Skole” i Egen sogn på Als, begravet på Egen Kirkegaard den 27.11. – Kilde-3 side 9-20. – Sønnen Niels Kjærbølling grundlægger i 1859 Københavns Zoologiske Have, og tegner forinden både faderen og hjemmet i Dynneved. – Se kilde-3 s. 9 - 20!
Gift i Egen Kirke på Als den 20.7.1805 med pigen:
121. Cathrine Marie Lorentzen
er født i ”Stenderup Skole” i Sønder Stenderup sogn den 2.3.1783, og døbt i kirken 5.3. Hun døde som aftægtskone hos datteren Marie Kjærbølling (gift i Egen 1850 med Jørgen Hansen, stamfar til slægten ”Black-Hansen”) i ”Søest” i Rise sogn ved Aabenraa den 25.5.1879, og begravedes på Rise Kirkegaard den 29.5. – Kilde-3 side 9-10. – Foto.

122. Ernst Jacobsen Becker
er født i “Adserballe”, og døbt i Adserballe Kirke den 26.12.1779 og døde på aftægt i Adserballe den 20.10.1835. – Han var degn og kirkesanger i Adserballe. – Kilde-3 side 86.
Gift i Adserballe Kirke den 23.6.1810 med pigen:
123. Cathrine Hansdatter
er født i Adserballe, og døbt i Adserballe Kirke den 16.9.1781 og døde på aftægt i Adserballe den 26.11.1873. – Kilde-3 side 86. – Foto.

124. Niels Christiansen Stald
er født i Sct. Nicolai sogn i Varde den 13.12.1772, døbt i Sct. Nicolai Kirke den 17.12. - Borgerbrev som møllebygger og smed i Varde den 29.11.1798. Død i Sct. Jacobi sogn i Varde den 11.8.1834 og begravedes der den 16.8. – Som lærling var han med til at bygge vindmøllen i ”Frøstrup” i Lunde sogn, der nu er bevaret i ”Den Gl. By” i Aarhus. – Da han senere bliver selvstændig køber han en gård i Brogade i Varde, hvor han både har forretning og privat beboelse. – Kilde-4 side 10-13. – ”Bonde & Borger 1987” side 71.
Gift i Jerne Kirke den 4.1.1799 med pigen:
125. Karen Pedersdatter Brandt
er født Degneboligen i Nr. Nebel, og døbt i Nr. Nebel kirke den 26.7.1778. Trolovet i Jerne Degnebolig den 14.12.1798. – Død i Brogade i Sct. Jacobi sogn i Varde den 30.4.1827. – Kilde-4 side 10-13. – ”Bonde & Boger 1987” side 71.

126. Claus Nielsen Lund
er født i ”Nederby” i Aastrup sogn 17.9.1774. Var gårdejer i Vedsted og sidst i Rødding; død som aftægtsmand i Jersdal den 5.1.1860 og begravedes på Vedsted Kirkegaard. – Kilde-4 side 21-23. – ”Borger & Bonde 1987” side 71-72.
Gift i Bevtoft Kirke den 26.4.1801 med enken:
127. Anna Cathrina Mortensdatter
er født i “Langtved” i Skrave sogn 1776 og døde i Over Jersdal den 3.6.1834, og blev begravet på Vedsted Kirkegaard den 8.6. – Hun var gift 1.gang 1790 med gårdejer Peter Lautrup der døde i ”Petersborg” i Bevtoft den 17.1.1799. – Kilde-4 side 21-23. – ”Bonde & Boger 1987” s. 72.

4 x Tipoldeforældre:

128. Hans Bertelsen
Født i Ringtved ca. 1690. - Var gift. første gang med Maren N.N., der sammen fik datteren Sidsel. – Han døde i Ringtved 18.5.1757
Gift med:
129. Trinicke Lauritzdatter
Er født cirka og døde i Ringtved den ? – Kilde: Ole Raft, Frederiksberg / emal: raft1011@mail.com, Kilde-1side 27; samt ”Carsten Pedersens Samlinger til Magstrup Sogns Historie”, pakke-1849 i Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa.

130. Willads Petersen
er født cirka 1676 og døde som gårdmand i Gl. Haderslev sogn, og blev begravet i Haderslev den 13.1.1737. – Kilde-1 side 27.
Gift i Gl. Haderslev den 31.1.1709 med:
131. Maren Matthiesdatter


132. Hans Willadsen
er født ”Billund” og døbt i Jegerup Kirke den 5.11.1681, og døde som forhenværende gårdmand i ”Billund” og sognefoged i Jegerup sogn den 19.3.1767. – Kilde-1 side 28.
Gift med:
133. Karen Hanses
der døde i ”Billund” i Jegerup sogn den 28.2.1762. – Kilde-1 side 28.

134. Hans Thomassen Michelsen
døde i ”Simmersted By” i efteråret 1743, og blev efterfølgende begravet på Magstrup Kirkegaard. – Kilde-1 side 28.
Gift med:
135. Anna Iversdatter
der døde i ”Simmersted By” i Magstrup sogn den 17.9.1769.

136. Matthias Nissen
var gårdmand i ”Strandelhjørn” i Bevtoft sogn
Gift med:
137. Kiersten
der var født cirka 1694 og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 14.2.1768. – Kilde-1 side 29.

138. Hans Pedersen
var gårdmand i ”Strandelhjørn” og blev begravet i Bevtoft før 1746. – Kilde-1 side 29.
Gift med:
139. Catharina
er født cirka 1705 og døde som enkekone i ”Strandelhjørn”, og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 6.11.1746.

140. Jürgen Nissen
er født cirka 1709, og døde som selvejergårdmand i ”Neder Jersdal” i Bevtoft sogn, og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 23.2.1772. – Kilde-1 side 29.
Gift med:
141. Marie Elisabeth Sophie
er født cirka 1719 og døde i ”Neder Jersdal” og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 26.1.1772. – Kilde-1 side 29.

142. Oluff Hansen
er født cirka 1711 og døde som tidligere gårdmand og ridefoged i ”Strandelhjørn”, og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 25.9.1788. – Kilde-1 side 30.
Gift i Skrydstrup Kirke den 26.7.1746 med pigen:
143. Anna Kirstine Pedersdatter Hörlyck
er født i slægtsgården i ”Hörlyck”, og døbt i Skrydstrup kirke den 29.10.1724 (Gram Herred i Haderslev Amt). – Død i ”Strandelhjørn” og blev begravet på Bevtoft Kirkegaard den 17.12.1769. – Kilde-1 side 30.

144. Hans Pedersen Lautrup
er født i ”Vellerup”, og jævnfør et sølvbæger døbt i Agerskov Kirke den 23.7.1694. – Han var gårdmand i Vellerup, og synes død uden for sognet. – Kilde-1 side 30.
Gift i Agerskov Kirke den 17.10.1723 med pigen:
145. Abel Nisdatter
er ved vielsen af ”Vellerup” og er død uden for sognet!

146. Peder Hansen
er døbt i Agerskov Kirke den 19.9.1703, og døde som tidligere gårdmand i ”Bovlund” i Agerskov sogn, hvor han begravedes på Agerskov Kirkegaard den 21.1.1770. – Kilde-1 side 31.
Gift i Agerskov Kirke den 24.2.1733 med pigen:
147. Mette Jensdatter
er døbt i Agerskov Kirke den 24.2.1704. – Døde i ”Bovlund” og blev begravet på Agerskov Kirkegaard den 6.6.1751.

148. Peder Pedersen Holm
døde som gårdmand i ”Oksgaard” i Agerskov sogn den 12.9.1773, og blev begravet på Agerskov Kirkegaard.
Gift med:
149. Margrethe Pedersdatter
er født cirka 1704 og døde i ”Oksgaard” den 16.12.1781, og blev begravet på Agerskov Kirkegaard. – Kilde-1 side 31.

150. Carsten Matthesen
er født i ”Gammelskov” i Agerskov sogn cirka 1708. – Var gårdmand i Gammelskov, hvor han døde den 5.4.1767, og blev begravet på Agerskov Kirkegaard. – Kilde-1 side 32.
Gift i Agerskov Kirke den 24.10.1739 med pigen:
151. Annecken Hansdatter
er døbt i Agerskov Kirke den 6.1.1713, og døde på aftægt i ”Gammelskov” i Agerskov sogn den 14.6.1778.

152. Matthies
153.

154. Christen Sørensen
er født i ”Ørderup” og døbt i Toftlund Kirke den 12.8.1703. - Han døde som gårdmand i Ørderup den 22.1.1763, og blev begravet på Toftlund Kirkegaard. – Kilde-1 side 32.
Gift i Toftlund kirke den 16.10.1737 med pigen:
155. Maria Pedersdatter
er født i ”Stenderup” i Toftlund sogn, og døbt i Toftlund Kirke den 2.2.1714. Død i ”Ørderup” og begravedes på Toftlund Kirkegaard den 2.1.1763. – Kilde-1 side 33.

156. Hans
157.


158. Jörgen Hübschmann
født i ”Øster Lügum Præstegaard” den 11.7.1687, og døde i sit hjem ”Lille Nustrup” den 20.4.1762, og blev efterfølgende på Nustrup Kirkegaard. – Student fra Haderslev, immatrikuleret 11.4.1704 ved Universitetet i Kiel. – Var siden sognedegn og kirkesanger i Nustrup sogn, hvor han også ejede gården ”Lille Nustrup”. – Kilde-1 side 33-35 m.fl.
Gift i Nustrup med pigen:
159. Anna Maria Ludwigsdatter Höyer
er født i ”Nustrup Degnebolig”, og døbt i Halk Kirke den 25.7.1710. – Død i Nustrup den 15.11.1773, og blev begravet på Nustrup Kirkegaard. – Kilde-1 side 35.

160.
161.


162.
163.


164.
165.


166.
167.


168. N. N. Wennerholm
169.


170.
171.


172.
173.


174.
175.


176.
177.


178.
179.


180. Søren Mörch
181.

182.
183.


184.
185.

186.
187.

188. Loumann
189.

190.
191.

192. Christen Pedersen
er født og døbt i Skød Kirke 1710, og blev begravet den 6.1.1776. – Han var gårdmand af den halve ”Rafnholt” i Over Hadsten, hvis hartkorn var på 4-3-1-0 og lå under Faverskov Gods. Hans fæstebrev blev udstedt på Frijsenborg den 31.3.1748(G.316-2 pag.15 nr.39 (kopi haves)). – Skiftet blev udsted den 8.2.1776 og heraf ses det, at de tre børn: Christen Christensen 26 år, Zidsel Christensdatter 24 år og Kirsten Christensdatter 12, – alle fik deres andel af boets positive middel udbetalt(G.316-3 pag. 284-288 (kopi af hele skiftet haves)). – Øvrige oplysninger ved genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.
Gift i Hadsten Kirke med enken:
193. Anne Olesdatter
er født i Hadsten by og sogn, og døbt i Hadsten Kirke den 1.8.1723. Gift 1.gang med gårdmand Christen Frandsen i ”Rafnholt”. – Død i ”Rafnholt” og blev begravet på Hadsten Kirkegaard den 13.4.1748. – Kilder: Ovennævnte dokumenter tilsendt af slægtningen, genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.

194. Jens Pedersen
er født 17.. og døde i Skød, hvor han begravedes på kirkegården 1762; skiftet efter ham er udstedt på Bistrup den 22.9.1763, hvorunder hans kvartgård hørte, men da udgifterne var større end indtægterne var der intet til overs til hans hustru og mindreårige børn(G.240-73 pag. 165-171(kopi haves)). – Hans fæstebrev på faderens bol i Skød by er dateret Bistrup den 4.2.1741(G.240-14 pag. 29a-29b (kopi haves)). – Kilder ved slægtningen, genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.
Gift i Skød Kirke med:
195. Zidsel Pedersdatter
er født i ”Helstrup” i Skød sogn 1735, og døde i Skød By og blev begravet på Skød Kirkegaard den 3.10.1782, 47 år gammel. – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.

196. Peder Andersen
er født i ”Riis” i Foldby sogn, Sabro Herred, og døbt i Foldby Kirke den 26.10.1698. – 1756 konfirmeredes hans 18 år gamle søn Niels i Foldby Kirke(pag. 26). – Han døde på aftægt i hans tidligere fæstede gård i ”Norring”, og begravedes på Foldby Kirkegaard den 5.3.1780. – Fæstebrev udstedt på Frijsenborg den 24.12.1730, gårdens hartkorn var på 3-0-2-1(G.341-154 pag. 45a-45b (kopi heraf haves)). – Fæstet af gården overtages af sønnen Anders Pedersen den 21.6.1764(G.341-154 pag. 262a-262b). – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen i Viborg.
Gift i Foldby Kirke den 1.9.1726 med pigen:
197. Helle Lauridsdatter
er født i ”Norring” i Foldby sogn 1702 og døde i ”Norringriis” og blev begravet på Foldby Kirkegaard den 6.7.1766. – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.

198. Christen Jørgensen ”Nederland”
er født cirka 1731. – Overtog ved vielsen forgængerens navn ”Nederland” samt fæstet af ”Voldby Annexgaard” med et hartkorn på 6-7-2-0. Fæstebrevet dateret Frijsenborg den 29.6.1753(G.341-154 pag. 183a-183b(kopi heraf haves)). – Død i Voldby, og blev begravet på kirkegården den 20.1.1766; herefter udstedtes et skifte på Frijsenborg den 25.12.1766, hvor lavværgerne til enebarnet den 13 år gammel datter Ellen angives, at være hendes morfar Jacob Thomsen i Voldby og hendes farbror Laurits Jørgensen, der på Ellens vegne krævede hendes part af boet på 300 rigsdaler, som greven skulle sætte på rente for hende til hun blev myndig(G.341-381 pag. 175b-177a (kopi heraf haves)). – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.
Gift i Voldby Kirke med enken:
199. Maren Jacobsdatter
er født i Voldby, og døbt Voldby Kirke den 27.2.1730. – Var 1.gang gift med Christen Nederland i Voldby. – Hun døde samme sted i barselssengen i oktober 1761, hvorefter der blev udfærdiget et skifte dateret Frijsenborg den 11.1.1762(G.341-380 pag.54b-56b(kopi haves)). – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.

200. Søren Nielsen Westergaard
er døbt i Bjerring Kirke den 3.10.1717 og døde i som aftægtsmand i ”Tange” og blev begravet på Højbjerg Kirkegaard den 1.7.1789. – Han havde været gårdfæster af gård nr. 1 i Tange med et hartkorn på 3-2-0-0, som sønnen Søren Sørensen Westergaard købte fri ved skøde af 29.9.1808. – Søren Nielsen havde været gift en gang før med den N.N. der begraves på Højbjerg Kirkegaard den 5.5.1746.
Gift i Højbjerg Kirke den 10.8.1746 med pigen:
201. Karen Thomasdatter
Er født i ”Tange” ca. 1722. Levede ved Folketællingen 1787 i Tange, hvor hun døde før 1801. – Kilde: Gregers Hansen, Adelgade 54. 1304 Kbh. K.

202. Niels Nielsen
er født i ”Dalsgaard” og døbt i Hørup Kirke 25.7.1734 og døde som aftægtsmand i Elsborg den 8.1.1812. – Han var først fæstegårdmand i ”Aagaard” i Hørup sogn, men flyttede i 1778 til Elsborg(jf. skøde i B.47-SP.10 pag. 114). – Skiftet efter dem begge er bevaret(B.47-318 pag. 85 + B.47-329 pag. 49). – Kilde: Orla Rasmussen, Langenæs Allé 40. 8000 Århus C.
Gift i Hørup Kirke den 2.11.1760 med pigen:
203. Anne Nielsdatter
er født i ”Aagaard” og døbt i Hørup Kirke den 1.1.1734 og døde i Elsborg den 23.3.1812. – Kilde: Orla Rasmussen i Århus.

204. Bertel Hansen
er født cirka 1710 og døde på aftægt i hans tidligere fæstede gård i Højbjerg By, og blev begravet på Højbjerg Kirkegaard den 10.4.1785.
Gift i Højbjerg Kirke den 27.10.1739 med:
205. Maren Pedersdatter Wandet
er født cirka 1716 og døde i Højbjerg, hvor hun begravedes på kirkegården den 21.9.1777.

206. Anders Nielsen Lemb
er født i Højbjerg By, og døbt i Højbjerg Kirke den 18.5.1719. – Om dåben står der i KB: ”- fødte Niels Sørensens hustru i Højbjerg tvende drengebørn, som straks efter fødslen for svagheds skyld blev hjemmedøbt. Den ene kaldt Hans den anden Anders. Feria 2. Pentecoste blev omskrevne Niels Sørensens børn udi Højbjerg deres dåb confirmeret udi kirken. Min hustru Margrthe Thorning bar det ene og Jens Smeds hustru i Iller Anne Hansdatterdet andet o.s.v.”. – Han var gift 1.gang i Højbjerg Kirke den 25.10.1744 med Maren Sørensdatter af Højbjerg, der blev begravet i Højbjerg 6.1.1749. – Ander Niels Lemb var fæster af gård nr.3 i Højbjerg By, hvis hartkorn var på 2-5-0-0 og hørte under Palstrup Gods(B.14-82). – Ifølge et auktionsskøde af 17.6.1778 blev han siden fæster af i alt 3-3-3-7/10, der senere fik matr. nr. 3a(B.24-706). – Han døde i Højbjerg, og blev begravet der den 25.6.1786. – Kilder: Orla Rasmussen, Langenæs Allé 40. 8000 Århus. – Gregers Hansen, Adelgade 54. 1304 København K.
Gift 2. gang med:
207. Dorthe Pedersdatter
er muligvis født i Vinkel sogn cirka 1727, og døde i Højbjerg By og blev begravet på Højbjerg Kirkegaard den 2.6.1777.

208. Rasmus Pedersen Munch
er født i Laasby sogn, og døbt i Laasby Kirke 15.3.1739. Fik fæstebrev 25.3.1764 på „Munkegaarden“ i Holmstol. Død som aftægtsmand i „Dalby“ i Skannerup sogn 27.9.1807 (skifte haves).
Gift i Skannerup Kirke den 29.3.1765 med pigen:
209. Karen Jensdatter
er født i „Dalby“ og blev døbt i Skannerup Kirke den 27.9.1744. Hun døde i „Munkegaarden“ i Holmstol den 9.12.1795, og begravedes på Skannerup Kirkegaard.

210. Niels Rasmussen
er født i ”Haarup” og døbt i Linaa Kirke den 27.2.1735. Han var gårdmand i „Voel“ i Tvilum sogn, hvor han døde som aftægtsmand den 19.9.1816, og blev begravet på Tvilum Kirkegaard.
Gift i Tvilum Kirke den 18.6.1756 med:
211. Maren Jensdatter
er født i „Mølhaugegaard“, og døbt i Skannerup Kirke den 5.10.1738, og døde i „Voel“ i Tvilum sogn den 4.5.1804.

212. Laurs Jørgensen
er antagelig født i „Holmstol“ cirka 1719. – Var gårdmand i „Mølhaugegaard“, hvor han døde og blev begravet på Skannerup Kirkegaard den 16.1.1788.
Gift i Gjern Kirke den 28.11.1762 med:
213. Maren Jensdatter
er født i „Trust“, hvor hun blev døbt i kirken den 9.12.1731, og døde på aftægt i „Mølhaugegaard“ den 2.1.1814.

214. Jens Nielsen Bach
er født i Trust By og døbt i Tvilum Kirke den 19.4.1744. Var gårdmand i „Oustrupgaard“ i Røgen sogn, hvor han døde 29.5.1810, og blev begravet på Røgen Kirkegaard, hvorefter der holdtes skifte på Søbygaard den 26.10.1810.
Gift i Røgen Kirke den 12.6.1775 med pigen:
215. Margrethe Jensdatter
er født i „Oustrupgaard“ og døbt i Røgen Kirke den 23.10.1754. Død i „Oustrup“ den 9.3.1811 og blev begravet på Røgen Kirkegaard. – Kilder: „Aarhus Stifts Aarbog 1938“ med artiklen om Oustrupgaard. – Samt årelang korrespondance med: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg. + C.E. Gjesager, Jens Søndergaards Vej 10. 8270 Højbjerg

216. Jens Rasmussen
er født i ”Witved” og døbt i Fruering Kirke den 15.5.1724. – Han var gårdmand i ”Witved Bakkegaard” der senere fik matr. nr. 5a, han døde som aftægtsmand i Witved den 6.7.1806.
Gift med:
217. Ane Jørgensdatter
er antagelig født i ”Skaarup” 1728 og døde i Witved i Fruering sogn den 15.1.1809.

218. Søren
219.

220. Jørgen Jørgensen
er født i ”Aistrup” i Malling sogn cirka 1716. Var gårdmand i ”Wormstrup”. – Død i ”Wormstrup” og blev begravet på Malling Kirkegaard den 15.2.1795.
Gift i Malling Kirke den 16.6.1752 med:
221. Kirsten Poulsdatter
er født i ”Wormstrup” og døbt i Malling Kirke den 19.5.1726 og død i Wormstrup 1803.

222. Mogens Nielsen
er født i Toustrup cirka 1743 og døde som forhenværende gårdmand i ”Rosengaarden” i Toustrup den 8.7.1824, 81 år gammel. – I hans 3. ægteskab blev han -
Gift i Dallerup Kirke den 31.8.1781 med:
223. Maren Thomasdatter
er født i ”Dallerup” og døbt i Sorring Kirke den 17.1.1762 og døde i ”Rosengaarden” i Toustrup den 20.2, og blev begravet på Sorring Kirkegaard den 27.2.1799.

224. Søren Nielsen Westergaard
er døbt i Bjerring Kirke den 3.10.1717 og døde i som aftægtsmand i ”Tange” og blev begravet på Højbjerg Kirkegaard den 1.7.1789. – Han havde været gårdfæster af gård nr. 1 i Tange med et hartkorn på 3-2-0-0, som sønnen Søren Sørensen Westergaard købte fri ved skøde af 29.9.1808. – Søren Nielsen havde været gift en gang før med den N.N. der begraves på Højbjerg Kirkegaard den 5.5.1746.
Gift i Højbjerg Kirke den 10.8.1746 med pigen
: 225. Karen Thomasdatter
Er født i ”Tange” ca. 1722. Levede ved Folketællingen 1787 i Tange, hvor hun døde før 1801. – Kilde: Gregers Hansen, Adelgade 54. 1304 Kbh. K.

226. Niels Nielsen
er født i ”Dalsgaard” og døbt i Hørup Kirke 25.7.1734 og døde som aftægtsmand i Elsborg den 8.1.1812. – Han var først fæstegårdmand i ”Aagaard” i Hørup sogn, men flyttede i 1778 til Elsborg(jf. skøde i B.47-SP.10 pag. 114). – Skiftet efter dem begge er bevaret(B.47-318 pag. 85 + B.47-329 pag. 49). – Kilde: Orla Rasmussen, Langenæs Allé 40. 8000 Århus C.
Gift i Hørup Kirke den 2.11.1760 med pigen:
227. Anne Nielsdatter
er født i ”Aagaard” og døbt i Hørup Kirke den 1.1.1734 og døde i Elsborg den 23.3.1812. – Kilde: Orla Rasmussen i Århus.

228. Bertel Hansen
er født cirka 1710 og døde på aftægt i hans tidligere fæstede gård i Højbjerg By, og blev begravet på Højbjerg Kirkegaard den 10.4.1785.
Gift i Højbjerg Kirke den 27.10.1739 med:
229. Maren Pedersdatter Wandet
er født cirka 1716 og døde i Højbjerg, hvor hun begravedes på kirkegården den 21.9.1777.

230. Anders Nielsen Lemb
er født i Højbjerg By, og døbt i Højbjerg Kirke den 18.5.1719. – Om dåben står der i KB: ”- fødte Niels Sørensens hustru i Højbjerg tvende drengebørn, som straks efter fødslen for svagheds skyld blev hjemmedøbt. Den ene kaldt Hans den anden Anders. Feria 2. Pentecoste blev omskrevne Niels Sørensens børn udi Højbjerg deres dåb confirmeret udi kirken. Min hustru Margrthe Thorning bar det ene og Jens Smeds hustru i Iller Anne Hansdatterdet andet o.s.v.”. – Han var gift 1.gang i Højbjerg Kirke den 25.10.1744 med Maren Sørensdatter af Højbjerg, der blev begravet i Højbjerg 6.1.1749. – Ander Niels Lemb var fæster af gård nr.3 i Højbjerg By, hvis hartkorn var på 2-5-0-0 og hørte under Palstrup Gods(B.14-82). – Ifølge et auktionsskøde af 17.6.1778 blev han siden fæster af i alt 3-3-3-7/10, der senere fik matr. nr. 3a(B.24-706). – Han døde i Højbjerg, og blev begravet der den 25.6.1786. – Kilder: Orla Rasmussen, Langenæs Allé 40. 8000 Århus. – Gregers Hansen, Adelgade 54. 1304 København K.
Gift 2. gang med:
231. Dorthe Pedersdatter
er muligvis født i Vinkel sogn cirka 1727, og døde i Højbjerg By og blev begravet på Højbjerg Kirkegaard den 2.6.1777.

232. Christen Jensen
er født i ”Taarup” i Sdr. Vinge sogn 1727. – Han overtager gamle Anders Bangs hus med jord i ”Øster Velling” fra påske 1762, hvor han efterfølgende ernærer sig som bødker(fæstebrev i Skern Gods ”G.227-5”: Forskellige sager, dateret Schiern 30.11.1767). – Kilde: Korrespondance med Jørgen A.V. Laursen, Jyllandsgade 2.C.III. 8900 Randers.
Gift med:
233. Mette Michelsdatter Bang
er født i ”Øster Velling” cirka 1731 og lever ved Folketællingen 1787. – Hun var steddatter af skovfoged Anders Bang i Øster Velling.

234. Christen Espersen
er født i ”Rønge” cirka 1720. – Var gårdfæster i ”Taarup” i Sdr. Vinge sogn, hvor han begravedes den 19.7.1795, 75 år gammel.
Gift med:
235. Anne Christensdatter
er født cirka 1735 og døde på aftægt i ”Taarup” i Sdr. Vinge sogn, hvor hun blev begravet den 11.7.1810.

236. Christen Andersen Tulstrup
er født i ”Nr. Tulstrup” den 10.2.1739, og efterfølgende døbt i Lee Kirke i Middelsom Herred. – Han døde som aftægtsmand i sin gård i Nr. Tulstrup den 18.3.1821, hvis samlede hartkorn var på 3-7-0-4/5, som sønnen overtog ved skøde i 1807. – Han er en meget kendt person i de historiske danske landbrugskredse, idet hans store velbevarede detaljerede dagbog fra 1786-1797 er udgivet(”Fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersens Dagbog 1786-1797” udgivet af Landbohistorisk Selskab, København 1969 (166 sider). – Kilder: ”Sådan var det – en fæstebondes dagbog 1788” af Olaf Ries udgivet 1988. - ”Skattekisten – arkivalier og historier fra Landsarkivet” Viborg 1991, side 109. - Anmeldelse af Birgit Løgstrups årsskrift i Viborg Stifts Folkeblad 18.11.1992 ”Dagbog fra Nr. Tulstrup vækker interesse i udlandet”. - Årelang korrespondance med Bent Petersen, Højvangen 11. 8800 Viborg (afskrift af skøderne 30.4.1803 og 14.6.1807 m.m.) + Fru Jensine Andersen, Nr. Tulstrupvej 16. Lee. 8850 Bjerringbro.
Gift i Skiern Kirke den 24.4.1764 med:
237. Maren Nielsdatter
Er født i ”Løvskal” og døbt i Skiern Kirke den 2.8.1733. Døde i Nr. Tulstrup og blev begravet på Lee Kirkegaard den 3.4.1806.

238. Peder Nielsen Ydsens
Er født i ”Løvskal” og døbt i Skiern Kirke den 22.3.1737. – Han var fæster af en gård i Løvskal, hvor han døde og efterfølgende begravet på Lee Kirkegaard den 29.12.1812.
Gift i Skiern Kirke den 20.11.1768 med:
239. Else Andersdatter
Er født cirka 1736 og døde i Løvskal den 26.6.1813.

240. Niels Jensen
Er antagelig født cirka 1751 i Tyrstrup Herred i Sønderjylland. – Han døde som inderste i ”Kvistrup” i Øsby sogn den 30.9.1819, 68 år gammel, og begravedes 2.10. – Kilde-3 side 20-22.
Gift i Øsby Kirke den 6.10.1775 med:
241. Margrethe Jesdatter
er efter overleveringer født på ”Aarøsund-egnen”, og blev døbt i Haderslev Marie Kirke den 13.11.1740(efter ”Slesvigske Kirkebogsuddrag” af Th. Hauch-Fausbøll, København 1908, side 51: Margaretha). – Hun døde uden aldersangivelse på aftægt hos sønnen i ”Dynneved Skole” på Als den 28.9.1825, og blev begravet på Egen Kirkegaard den 3.10. – Kilde-3 side 21-22.

242. Lauritz Matzen
er født i ”Ringtved” i Magstrup sogn i Haderslev Amt cirka 1735, og døde i ”Stenderup Degnegaard” i Sdr. Stenderup sogn i Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt den 11.9.1809. – Gift 1.gang i Hoptrup kirke den 6.10.1770 med Anne Marethe Abel død 18.8.1772. – 2.gang gift med Margrethe Christine Møller der døde den 15.6.1776. – Han var sognedegn i Stenderup gennem 40 år jf. hans døds indførsel i Stenderup Kirkebog(side 390). – Kilde-3 side 23-24, heri nævnes også branden i Stenderup 1807 (”Hjemstavnsbog, Strejflys over Stenderup By og Sogns Historie gennem Tiderne” af F.L. Hansen 1933-34, side 77, samt om synet af degnegården side 175-183 – vigtigt). – ”Vejle Amts Aarbøger” 1907, 1.del side 130-133 en artikel ”Fra de otte Sogne” af P. Eliasen – om Stenderup.
Gift 3.gang i Vejstrup Kirke den 22.11.1777 med pigen:
243. Karen Poulsdatter
Er født i ”Sjøllund” i Vejstrup sogn, Nørre Tyrstrup Herred i Vejle Amt den 25.5.1755, og døde på aftægt hos datteren i ”Dynneved Skole” på Als den 10.1.1848, 94 år gammel, og blev begravet på Egen Kirkegaard den 18.1. – Kilde-3 side 23-24.

244. Jacob Christensen Becker
Er født døbt i Adserballe Kirke på Als den 24.7.1729, og døde som bolsmand på aftægt i Adserballe den 30.4.1805. – Kilde-3 side 86.
Gift i Adserballe Kirke den 12.10.1764 med:
245. Anna Maria Ernstdatter
Er født i Adserballe og døbt der i kirken den 14.7.1743. Hun døde i Adserballe den 30.11.1815. – Kilde-3 side 86.

246. Hans Søgaard
er født cirka 1740 og døde i Adserballe den 12.3.1788, hvor han var fæstegårdmand. – Kilde-3 side 86.
Gift 2.gang i Adserballe Kirke den 26.6.1772 med:
247. Anne Cathrine Jacobsdatter Corinth
er født i Adserballe og døbt der i kirken den 23.4.1747 og døde i Adserballe den 18.2.1784. – Kilde-3 side 86.

248. Christian Nielsen Stald
er antagelig født i Sct. Jacobi sogn i Varde 1732(lakune i KB), og døde som enkemand i Østergade 7 i Sct. Nicolai sogn i Varde den 2.4.1813. – Han får borgerskab med tilhørende rettigheder og pligter den 22.6.1758, som skræddermester med bopæl i Skovbogade (nuværende Storegade) i Varde. – Han trolovedes 1.gang i Varde Sct. Nicolai Kirke den 5.11.1762 med Anna Dorethea Eriksdatter Sandbeck, der døde uforløst i barselssengen den 11.10.1763. – Kilde: ”Vardesyssel Aarbog 1999”, 16. årgang side 7-8.
Gift 2.gang i Sct. Nicolai Kirke i Varde den 19.10.1764 med:
249. Maren Nielsdatter Willumsen
Er født i Varde cirka 1747(lakune i KB), og døde i Østergade 7 i Sct. Nicolai sogn i Varde den 13.3.1800. – Kilde-4 side 8 + ”Vardesyssel Aarbog 1999”, 16. årgang side 7-8. + Varde Bogerskaber 1639-1710 i ”Vardesyssel Aarbog 1992”, 9. årgang side 89-106.

250. Peder Jensen Brandt
Er født i Sct. Knuds sogn i Odense, og døbt i Sct. Knuds Kirke den 16.7.1753, og døde som sognedegn og kirkesanger i Jerne Degnebolig den 4.2.1820, hvor han efterfølgende begravedes på kirkegårdens nordside. – Han var student fra Odense Latinskole, og i 1773 forlod han Odense som cand.phil. med henblik på at studere til præst, hvorfor han efterfølgende havde ophold hos morbroderen i Aal Præstegaard, hvor han dygtiggjorde sig. – I 1774 kaldtes han til sognedegn og kirkesanger til Nr. Nebel og Lydum sogne, jævnfør hans kaldsbrev dateret Lønborggaard den 21.1.1774. – Kilde-4 side 11-12. + ”Vardesyssel Aarbog 1999”, 16.årgang side 8-10, + silhuetklip på side 9.
Gift i Nr. Nebel Kirke den 10.10.1777 med pigen:
251. Maren Christensdatter
er født i ”Sædding” i Nr. Nebel sogn 1757(KB mangler), konfirmeredes i Nr. Nebel Kirke 1771, og døde som degneenke i Jerne den 26.1.1820. – Gravstenen fandtes bevaret på kirkegårdens nordside til omkring 1920. – Kilde-4 side 11-12. + ”Vardesyssel Aarbog 1999”, 16.årgang side 9 med silhuetklip. + Oversigt over deres børn og nærmeste efterkommere ses i ”Vardesyssel Aarbog 1986”, 3.årgang side 68-102.

252. Niels Clemmensen Lund
er født i ”Overby” i Aastrup sogn den 6.1.1735 og døde som sognefoged og selvejergårdmand i ”Nederby” i Aastrup sogn den 28.7.1824. – Kilde: ”Bonde & Borger 1987” side 73.
Gift i Aastrup Kirke den 3.4.1761 med pigen:
253. Maria kirstine Mortensdatter
er født i ”Nederby” i Aastrup sogn, og døbt i Aastrup kirke den 19.10.1735. – Hun døde i sit fødehjem i ”Nederby” den 30.9.1808. – Kilde: ”Bonde & Borger 1987” side 73.

254. Morten Gregersen
er født i ”Kjærbøl” i Nr. Farup sogn i Kalvslund Herred ved Ribe, og døbt i Farup kirke den 1.4.1742. – Død som selvejergårdmand i ”Langtved” i Skrave sogn den 10.8.1798. – Kilde: ”Bonde & Borger 1987” side 73. + Vedsted Sogns KB 1834 side 326 (AB 60-3).
Gift med:
255. Anna
er født cirka 1738, og ses som enke ved Folketællingen 1801 hos datteren i ”Langtved” i Skrave sogn, hvor hun døde den 7.12.1810, da 72 år gammel. – Kilde: ”Bonde & Borger 1987” side 73.

Efterfølgende generationer fremgår af
min bog "Anetavle i 500 år" v/ Gert Ravn


Generelle kilder:
1. ”Stam- og Efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder” udarbejdet af Gert Ravn Nørgaard, Oksbøl 1981.
2. ”De Nørrejyske slægter Ravn & Munch”, 1.del og 2.del samlet og udgivet af Gert Ravn Nørgaard, København 1974.
3. ”Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger Jürgen Nielsen Kjærbølling født 1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen født 1783 boende i Dynneved på Als” med bidrag til den Sønderjyske degnehistorie og Zoologiske Have; - af Gert Ravn Nørgaard, Aal 1986.
4. ”Slægten Stolds Efterkommere” 1. – 2.bind af Gert Ravn Nørgaard, udgivet København 1975 (bd.1) og Slagelse 1977 (bd.2).

historiker Gert Ravn
Tlf.: 7527 1915
gert-ravn@mail.dk
www.ravnsinfo.dk