Oversigt over arkæologiske løsfund  

  1978   2018

mellem Blaabjerg  og Skallingen

af bl. a. Gert Ravn (Nørgaard):

 

 1:

Grønstensøkse (13,5 cm L)  med rund skaftende fundet af lærer Peter Iversen (Oksbøl) 1970, ca. 60 meter sydøst for klitten ”Paddehatten” i Revls Bjerge ved Børsmose i Aal Sogn. – Afleveret af GRN den 16. marts 2017 til arkæolog Jens Lauridsen ved Varde Museum, der erklærede stenen herunder for at være Danekræ til efterfølgende vurdering af nationalmuseet. – Afleveret til VAM.

 

sten 1.png

2:

Grønstensøkse fundet 1980 af GRN i kampvognsspor i vestkanten af klitten ”Paddehatten”, i Revls Bjerge ved Børsmose iAal Sogn.  – Nu i privat samling.

 

 

3:

Hvæssesten (26,2 cm L) af skifer fundet af lærer Peter Iversen (Oksbøl) efter forudgående tilladelse fra kommandant A.S. Møller. – Fundet af hvæssestenen fremkom (ca. 1968), da Peter Iversen opgravede en kværnsten i vest enden af flyvepladsen og sydvøst for Fåresøen, Aal sogn, hvor midten af Forsvarets forhindringsbane nu er placeret. - Afleveret den 16. marts 2017 af GRN til arkæolog Jens Lauridsen ved Varde Museum, der erklærede stenen herunder for, at være Danekræ til efterfølgende vurdering af Nationalmuseet. – Fundbeskrivelse til Varde Museum afsendt den 18. marts 2017 af GRN.

 

sten 1.png

4:

Fundet af GRN i kampvognsspor / i kanten af en klit lige nord for Æslev Klit, Hvide Bjerge i Aal sogn (gravhøj `?) i oktober 1980. – Nu i privat eje.

 

 

5:

Huløkse af gråsort bjergart fundet af GRN efteråret 1981 ca 70 m syd for klitten ”Paddehatten”(tysk obs-bunker) i Revels Bjerge Aal sogn.  – Nu i privat eje.

 

 

6a + b:

Pose med A. et lille øksefragment og B. en flintflække fundet i Hvide Bjerge, Aal sogn 1981 af GRN 1981. – Og i I 2017 bedømt af arkl. Jens Lauridsen og afleveret til VAM 2019.

 

 

 

 

7:

 Pose med et ”flintstykke med flere negative slag / evt. blokrest til evt. flintøkse, bedømt juni 2017 af arkl. Jens Lauridsen ved VAM - (foto herunder). – Fundet af GRN ca. 20 m. syd for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i april 1981. – Og afleveret til VAM 2019.

 

 

8:

Pose med 1 stk: ”skiveøkse fra Ældre Ærtebøllekultur”, bedømt juni 2017 af arkl. Jens Lauridsen ved VAM (foto herunder). – Fundet af GRN i mulig røsegrav ca. 50 m. vest for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i maj 1981. – Afleveret til VAM 2019.

 

 

 

9:

Pose med 1 stk. ”stenøksefragment fra Enkeltgravskultur”, bedømt juni 2017 af arkl. Jens Lauridsen ved VAM (foto herunder). – Fundet af GRN i klitkant / kampvognsspor ca. 60 m. sydvest for ”Paddehatten” i Revls Bjerge, Aal sogn 1980. – Afleveret  til VAM 2019.

 

 

10.

Pose med 4 stk. ”A. to flækker med hvid patinering, B. to fragmenter af slebet mejsler fra antagelig Yngre Stenalder”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM  i juni 2017. Fundet af GRN ved klitfod ca. 50 m. nordvest for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i okt. 1980 og afleveret til VAM 2019.

 

 

11:

Pose med 1 stk. ”kanthukket skiveøkse”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAm i juni 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN den 7. april 1988 i klittfod ca. 35 m. vest for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn. – Afl. til VAM 2019.

 

 

12:

Pose med 1 stk. ”evt. nakkeende af kærneøkse fra EBK”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM juni 12017. – Fundet af GRN 1980 i den af etreprenøren opgravede jord, hvor gymnastiksalen nu ligger i Oksbøl Kaserne. – Afleveret til VAM 2019..

 

20171007_202128.jpg

13:

Pose med 1 stk. ”skiveskraber på frostsprængt stykke” bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM. – Fundet af GRN i det nord- og syd gående kampvognsspor ca. 30 m. vest for stråtækt trælade 1980. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_202227.jpg

 

 

14:

Pose med 2 stk. flint ”A. blokafslag anvendt som skrabere; og B. mindre skiveskraber på frostsprængt stykke” bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM (foto herunder). – Fundet af GRN i  afrømmet (planeret) jord ca. 90 m. vestsydvest for Æslev Klit i Hvide bjerge 1981. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_202351.jpg

 

15:

Pose med 1 stk. (bjergart / flint) ”skiveformet stykke måske behugget”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM juni 2017 (foto herunder). – Fundet af arkl. Aage Knudsen ved prøvegravning af stenlægningen i Sølager-1 i 1981. – Afleret til VAM 2019.

 

20171007_202528.jpg

 

16:

Pose med 1 stk ”kærneøkse – Ertebøllekultur”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM i juni 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN i klitfod ca. 40 m. vestsydvest for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn 1982. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_202755.jpg

 

17a + b:

Pose med 9 stk. flint ”patineret stykke med negative slagar og flintflækker m.m.”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM (foto A + B herunder). – Fundet af GRN 1980 langs sydsiden af Gl. Mælkevejens top i Hvide Bjerge, Aal sogn. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_203126.jpg

 

20171007_203012.jpg

 

18:

Pose med 1 stk. flint ”slagsten – Ertebøllekultur”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN i 1980 på sydsiden af Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_203237.jpg

 

19:

Pose med 1 stk. flint ”kærneøkse – Ertebøllekultur”, bedømdt af arkl. Jens Lauridsen ved VAm i juni 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN i kanten af kampvognsspor lige vest for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i juli 1980. – Afleveret til VAM i 2017.

 

20171007_203349.jpg

 

20:

Pose med 1 stk. flint ”skiveskraber med afslag – Ertebøllekultur”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM i juni 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN i juni 1982 på nordsiden af stor bevokset gravhøj syd for ”Paddehatten” i Revls Bjerge, Aal sogn. – Afleveret 2019 til VAM.

 

20171007_203428.jpg

 

21

Pose med 1 stk. ”stort skivestykke med flere afslag – Ertebøllekultur”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved Vam 2017 (foto herunder). – Fundet  af GRN i nord- syd  gående kampvognspor i midten af Hvide Bjerge, Aal sogn i juli 1983. – Nu afleveret til VAM 2019.

 

20171007_203535.jpg

 

22:

Pose med 1 stk. flint ”kerneøkse – Ertebøllekultur”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM juni 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN i bunden af klitdalen lige nord for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i juli 1980. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_203622.jpg

 

23:

Pose med 1 stk. flint ”kærneøkse – ”Ældre Stenalder”, bedømt af arkl. Jens Lauridsen ved VAM i juni 2017 (foto herunder). – Fundet af GRN i oktober 1985 i Tyskerstillingen i vestkanten af høj-2 på nordsiden af Præstegaardsvej i Øster Børsmose, Aal sogn (øst for den udgravede gravhøj-1). – Aflev. til VAM 2019.

 

20171007_203711.jpg

 

24:

Pose: A. med 1 stor aflang flintflække med retouch (mange små afslag) på den ene langside. – Fundet af pens. lærer ved Boldesager Skole i Jerne sogn Ingolf Mortensen, L.V. Jensens Allé i Jerne - under en vandretur i Andrup ved Sneum Å i marts 1991,. – Afleveret til VAM i 2019.

 

20171007_203807.jpg

 

25:

Pose med et stk. 16,5 cm lang smukt tilhugget flintmejsel fra antagelig Ertebøllekulturen, der er fundet af GRN 130 m. nordvest for Æslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i oktober 1980 (foto herunder). - Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_203858.jpg

 

26:

Fund et er et stykke delvis forarbejdet tufsten (rest) fundet af GRN i 1987 under en ny manuel gravning på sydsiden kirkeskibet på Aal Kirkegaard, Aal sogn (foto herunder) og i privat eje 2019.  

 

20171007_204118.jpg

 

27:

Plastæske med en knusesten fundet af GRN i høj-2 (sløjfet) i ”Tyskerstillingen” på den nordlige side af Præsyegaardsvej i Øster Børsmose, Aal sogn den 2. november 1985 af arkl. stud. Claus Keld Jensen, Vrøgum (fundkort vedlagt). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_204322.jpg

 

28:

Plastæske med en knusesten og en mindre jernslagge, fundet af GRN den 11. maj 1987 i sydenden af Laurids Adsersens gl. gård på vestsiden af Baunhøjvej i Oksbøl, Aal sogn (foto herunder). – Aflevet til VAM 2019.

 

20171007_204418.jpg

 

29.

Plastæske med et spidst tildannet bor i enden af en granitsten; - samt en lille ”jernbare”, der begge er fundet af GRN i en mulig hustomt (brolægning) 70 m. vest for permanent videnskabelig afspærring ved Sølager 1985 (foto herunder). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_204543.jpg

 

30.

I lukket plastæske ligger et lille stykke kobberblik, samt et brunt randskår. Der begge er fundet af GRN nord for Sølager, Aal sogn i tidligere øst-vest gående vej i sydkanten af Ravls Bjerge, Aal sogn  i juni 1981 (foto herunder). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_204652.jpg

 

31.

Ti hulsten fundet samlet af GRN (samlet på snor en med mærkat, hvoraf det fremgår: ”fundet af GRN 1991 i højs nordkant af Hvide Bjerge, Aal sogn - og liggende i en cirkel med ca. 5 cm afstand” (foto herunder) - Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_204830.jpg

 

32.

Plastæske med låg, hvori ligger 3 halve østersskaller, fundet af GRN i hus-3 i Sølager, Aal sogn i april 1981 (foto herunder). – Afleveret til VAM2019.

 

20171007_205021.jpg

 

33.

Pose med en flot knusesten. – Fundet af GRN med findested påført knusestenen med blyant, men ulæselig p.g.a. nedsat syn (foto herunder). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_205205.jpg

 

34.

Et stk. smeltet smedejernsstykke (tungt) i slaggeform. Fundet af GRN i juni 1980 ca. 50 m nord for nordenden af gårdspladsen ved gårdejer Jens Mortensens landejendom for enden af Østparken i Oksbøl, Aal sogn . – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_205254.jpg

 

35.

I lukket plastæske ses et mindre stykke af en godt brugt (knækket) slibesten af Eisborg skiffer, der er fundet af GRN i foråret 1981 i øst-vest gående vejspor mellem sydkanten af Revls Bjerge og nordkanten af Sølager-bopladsen i Aal sogn (foto herunder). – Afleveret til VAM i 2019.

 

20171007_205349.jpg

 

 

 

36a.

Lille plastpose mrk. ”Blå/82-06-01” + lille lukket plastæske (foto 36a), indeholder  et aflangt  (rundt) flintstykke med retouch i den ene ende (værktøj) og nogle løsfund af flint fundet af GRN i min søgegrøft på  sydsiden af kirkedigetAal Kirkegaard 1982. – Afleveret til VAM 2019.

20171007_205555.jpg

 

36b.

Pose med to mindre stykker jernslagger fundet af GRN i nordenden af min søgegrøft nær Aal Kirkediges sydkant 1982 (foto herunder). – Aflevet til VAM 2019

 

20171007_205743.jpg

 

36c.

Lukket tobaksøske indeholdende flintafdlag og en lille langflække fundet af GRN som løsfund i den nordlige ende af min søgegrøft op til sydsiden af Aal kirkegårdsdige, Aal sogn i 1982 (foto herunder). – Afleveret til VAM 2019.

20171007_210002.jpg

 

37.

Plastpose med 5 (6) stk. keramikskår fundet af GRN 1979 i østenden ved entr. udgravningen af den nye administrationsbygning i Oksbøl Kaserne, Aal sogn (foto herunder). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_210152.jpg

 

38.

I lukket plastæske ses en samling flintafslag (løsfund) fundet af GRN i den sydlige del af Revls Bjerge, Aal sogn (foto herunder). – Afleveret til VAM 2019..

20171007_210443.jpg

 

39a + b-

Plastæske med A.: 4 mindre langflækker, 2 små flintbor, 1 flintskaber med retouch fundet af GRN 120 m. vest for stråtækte lade i Sølager, Aal sogn i april 1983; - samt B.:  2 flintøksefragmenter fundet samme sted (foto herunder + 2 dias heraf). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_210634.jpg

 

20171007_210805.jpg

 

 

40.

Blikæske til cirutter, hvori ligger 9 stk. diverse flintafslag og langflække fundet af GRN på toppen af stensætning ved Æslev Klit, Aal sogn i 1984.. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_210928.jpg

 

41a + b.

Blikæske til cerutter, hvori ligger en samling langflækker (14 stk.),derf er fundet af GRN i resterne af røssegrave i nord-syd gåendee kampvognsspor mellem Hvide Bjerge, Aal sogn (foto 41a) og sRevls Bjerge, Aal sogn (foto 41b) vest for Børsmose Kirke i 1978 (begge fotos herunder). – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_211101.jpg

20171007_211250.jpg

 

42:

Plastpose med en lille ”kærne kniv” med tydelige retouch langs kanterne. Fundet af GRN 25. maj 2006 i kampvognsspor 200 m nordøst for den nordliste prøvegravning i Sølager, Aal sogn – ved granhegn.. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_211348.jpg

 

43a + b.

Plastpose med stor samling af flintaffald (flækker) fundet af GRN ca. 60 cm under overfladen ved bygningen af den nye administrationsbygning i Oksbøl Kaserne i august 1980 og beskrevet øverst i min dagbog-00 side 17. – Afleveret til VAM 2019.

 

20171007_211522.jpg

 

20171007_211646.jpg

 

44.

Løsfund af GRN ligesom under fund ”55” her! – Afleveret til VAM 2019.

 

sten 1.png

 

 

  45.

Løsfund af GRN ligesom under fund ”55” – Afleveret til VAM 2019.


20181202_113714.jpg

 

 46.

Løsfund af GRN ligesom under fund ”55”. – Afleret til VAM 2019.

 

20181202_113801_001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Løsfund af GRN ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_113902.jpg

 

  48.

Løsfund af GRN ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114007.jpg

 

 

 

 

  49.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114040.jpg

                                      

  50.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114159.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  51.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114244.jpg

 

 52.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

 

20181202_114352_001.jpg

 

  53.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114436.jpg

 

 

 54.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114536_001.jpg

 55.

En samling (tekst + fotos fra nr. 44 til og med nr. 62) af øsfund fundet hovedsagelig i perioden 1984-86 ved den gamle sydkyst imellem Gl. mGrærup i vest og Hvide Bjerge i øst af GRN.  - Afleveret til VAM 2019.

 

20181202_114628_001.jpg

 

  56.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114734.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  57.   

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114820.jpg

 

 58:

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_114958.jpg

 

 59.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_115106.jpg

60.

Løsfund ligesom under fund #55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_115138.jpg

 

 


                                                                                                                                                       61: 

Løsfund ligesom under fund ”55. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_115238.jpg

 

 62.

Løsfund ligesom under fund ”55”. – Afleveret til VAM 2019.

20181202_115426_001.jpg

63:

Skiveskraber fundet af GRN 1982 i nord / syd gående kampvognsspor i midten af nordsiden i Revls Bjerge, Aal sogn (foto mangler). – Afleveret til VAM 2019..

 

 

 64.

Skiveskraber fundet af GRN ved punkt – 21. Koordinat 4930/3650 den 26. juni 2009 i Hvide Bjerge, Aal sogn. – Afleveret til VAM 2019.

sten nr 64.jpg

 

 65.

Øksefragment fundet 26. juli 2007 af GRN ved stenlægning sydøst for Kellers Tårn i Revls Bjerge, Aal sogn på koordinaten 4930/6650. – Afl. til VAM 2010.

sten nr 65.jpg

 

66.

Skiveskraber fundet af GRN 130 m syd for Kellers tårn i Revls bjerge, Aal sogn. – Afleveret til VAM 2019.

sten nr 66.jpg

67.

Økse fragment fundet af GRN i 1981 ved ”Æslev Klit” i Hvide Bjerge, Aal sogn. – Afleveret til VAM i 2019.

sten nr 67.jpg

 

 

 

 

 

 

 

68.

Skiveskraber fundet af GRN den 23. marts 2009 ved ”Padehaten” i Revls Bjerge, Aal sogn. – Afleveret til VAM 2019.

sten nr 68.jpg

69.

Keramikstykker fundet af GRN i hus-3 i Sølager 1982. – Afleveret til VAM 2019.– Afleveret til VAM 2019.

 

sten nr 69.jpg

 

 

 

 

 

 

70.

Løsfund fundet af GRN den 24. juni 2.2010 i Revels Bjerge, Aal sogn på koordinat 4950/6795. – Afleveret til VAM 2019.

 

sten nr 70.jpg

 

 

71.

Pose indeholdende 2 stk. A. Ertebølle kultur + B. skiveøkse evt. kraftigt flekkebordbedømt 2017 af arkl. Jens Lauridsen ved VAM . - Fundet ca. 30 m. sydvest for Eslev Klit i Hvide Bjerge, Aal sogn i april 1981. – Afl. til VAM i 2017.

 

sten nr 71.jpg

 

72.

Er fundet af GRN i Sølager hustomt-2 1980, men er p.t. bortkommet!

 

 

 

 

 

73.

Dette fragment af et gravstensepitafium er nu afleveret til Varde Museums depot. – Dette fragment findes detaljeret beskrevet i Vardesyssel Aarbog 1999, side 45-49. – Dette velbevarede brudstykke har jeg aflevet til VAM i 1999.